Tiêu chuẩn kính xây dựng

sanphamkinh

Thành viên có triển vọng
Tham gia
1/8/15
Bài viết
6
Điểm tích cực
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
38
PHỤ LỤC
Tham khảo chi tiết tại Sản phẩm kính
Danh mục sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng được chứng nhận hợp quy
theo Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BXD ngày tháng năm 2009)

Số thứ tự
Tên sản phẩm, hàng hoá
Chỉ tiêu chất lượng
Căn cứ kiểm tra chất lượng
Phương pháp thử

Kính kéo
- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước
TCVN 7736:2007
TCVN 7219:2002

2
Kính nổi
- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước
TCVN 7218:2002
TCVN 7219:2002

3
Kính cán vân hoa
- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước
TCVN 7527:2005
TCVN 7219:2002
TCVN 7527:2005
4
Kính màu hấp thụ nhiệt
- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước
- Hệ số truyền năng lượng bức xạ năng lượng mặt trời
- Độ bền nước
TCVN 7529:2005
TCVN 7219:2002
TCVN 7529:2005
TCVN 1046:2004
5
Kính phủ phản quang
- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước
- Hệ số phản xạ năng lượng mặt trời
- Độ bền quang, bền mài mòn, bền axit, bền kiềm
TCVN 7528:2005
TCVN 7528:2005
TCVN 7219:2002
TCVN 7364-4:2004
6
Kính tôi nhiệt an toàn
- Khuyết tật ngoại quan
- Yêu cầu hoàn thiện cạnh và khoan lỗ
- Ứng suất bề mặt
- Độ bền va đập
TCVN 7455:2004
TCVN 7455:2006
TCVN 7368:2004
TCVN 7219:2002

7
Kính dán an toàn nhiều lớp
- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước
- Độ bền va đập
- Độ bền (chịu nhiệt độ cao, chịu ẩm, chịu bức xạ)
TCVN 7364-2:2004
TCVN 7364-2:2004
TCVN 7364-4:2004
TCVN 7364-5:2004
TCVN 7364-6:2004
TCVN 7368:2004
8
Kính dán nhiều lớp
- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước
- Độ bền va đập
- Độ bền (chịu nhiệt độ cao, chịu ẩm, chịu bức xạ)
TCVN 7364-3:2004
TCVN 7364-3:2004
TCVN 7364-4:2004
TCVN 7364-5:2004
TCVN 7364-6:2004
TCVN 7368:2004
9
Kính gương tráng bạc bằng phương pháp ướt
- Khuyết tật ngoại quan
- Chất lượng quang học
- Độ bền kính gương
TCVN 7624:2007
TCVN 7625:2007
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top