Tiêu chuẩn mới về cấp phối đá dăm

tronganh.na86

Thành viên nhiều triển vọng
Ai co tieu chuẩn mới nhất về cấp phối đá dăm cho minh xin được không? Nghe nói có tc mới năm 2001 chú không phải 334-06 nữa
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top