Tiêu chuẩn TCVN 7447

  • Khởi xướng anhtuanhaisu
  • Ngày gửi
A

anhtuanhaisu

Guest
TCVN 7440:2005 Tiêu chuẩn thải ngành Nhiệt điện

Đầu tiên, xin lỗi bạn trước, nhưng chắc bạn nhầm số hiệu của Tiêu chuẩn này rồi, vì mình đã rà soát toàn thể các Tiêu chuẩn VN và Tiêu chuẩn Xây dựng VN đều không có TCVN 7447, mà chỉ có TCVN 7440:2005 về chất thải ngành Nhiệt điện.
Tiếp theo, dù đúng tài liệu bạn cần hay không, cũng xin gửi lên diễn đàn TCVN 7440:2005 và Quyết định bắt buộc áp dụng TCVN này vào các dự án Nhà máy Nhiệt điện của Bộ Tài nguyên và Môi trường, để anh em cùng tham khảo.
Thân ái.
 

File đính kèm

A

anhtuanhaisu

Guest
Một số thông tin về TCVN 7447

Bạn đã không nhầm. Mình tìm thấy một số thông tin về TCVN 7447, nhưng không có toàn văn bộ Tiêu chuẩn này. Trường hợp trên diễn đàn không có anh em nào có mà bạn nhất thiết cần phải có để làm việc, thì trong thông tin có các địa chỉ văn phòng, website, e-mail, điện thoại liên lạc của Văn phòng Đại diện Trung tâm thông tin Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng để . . .MUA! (không có free như của Thế Anh bọn mình đâu !) . . .Ở đây có chào bán toàn bộ các Tiêu chuẩn (trên website)
Nhân tiện, mình cũng xin gửi Danh mục một số Tiêu chuẩn mà mình tìm được cho bạn nào có nhu cầu tham khảo để . . .biết ! (do mình không có văn bản các Tiêu chuẩn này!)
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top