Tiêu chuẩn về khảo sát hố đào

retcl

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Mình đang làm khảo sát trong đó công tác khảo sát địa chất thì không tiến hành khoan mà dùng hố đào để thực hiện.
Mình tìm nhưng không thấy tiêu chuẩn nào hướng dẫn về công tác này ( Như kích thước hố đào, chiều sâu hố đào...)
Bạn nào đã làm khảo sát hố đào này hướng dẫn cho mình thêm về công tác này.
Xin cám ơn.
 
W

weblight

Guest
kích thước hố đào trên tuyến

Mình đang làm khảo sát trong đó công tác khảo sát địa chất thì không tiến hành khoan mà dùng hố đào để thực hiện.
Mình tìm nhưng không thấy tiêu chuẩn nào hướng dẫn về công tác này ( Như kích thước hố đào, chiều sâu hố đào...)
Bạn nào đã làm khảo sát hố đào này hướng dẫn cho mình thêm về công tác này.
Xin cám ơn.
.

- Theo Quy trình khảo sát 22 TCN 263-2000, chỉ quy định hạng mục khoan cho công tác KS địa chất công trình, tuy nhiên trong thực tế có những tuyến đi qua vùng có địa hình khó khăn như đèo cao, vực sâu, tường chắn,...... thì có thể cho đào để thay thế (việc này phải thể hiện trong Nhiệm vụ và Phương án kỹ thuật được duyệt).
- Về kích thước của hố đào:
+ về chiều sâu phải đảm bảo thể hiện được điều kiện địa chất của khu vực đoạn tuyến đi qua
+ Về các kích thước khác: ước tính chiều dài và chiều rộng để người công nhân KS có thể đứng và đào hố đến độ sâu yêu cầu.
Mình đã trình và được duyệt hố đào có kích thước: (1,5x1,5x2,0)m
Bạn có thể lấy để tham khảo.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top