Tiêu chuẩn xây dựng 104/2007

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
TCXDVN 104 : 2007 Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế được Bộ Xây dựng ban hành ttheo quyết định số 22/2007/QĐ-BXD ngày 30 tháng 05 năm 2007.
Các bạn làm bên giao thông thì sẽ cần đến nó.
Thân chào
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top