Tiêu chuẩn xây dựng 391, 392/2007

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Để làm phong phú hơn cho dữ liệu của chúng ta và phục vụ cho công tác sản xuất của mọi nguời.
Malsoni810 mạn phép đưa 2 TCVN 391 và 391 lên. mong sẽ nhận được những lời cảm ơn từ mọi người.
Thân chào quyết thắng
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top