Tính nhanh khối lượng móng đơn, móng băng

anhxd215

Thành viên có triển vọng
Để tính khối lượng các loại móng, cơ bản chúng ta vẫn sử dụng công thức tính thể tích các hình đơn giản,tổng hợp lại được khối lượng móng.VD : Móng đơn đều cạnh, thể tích bằng thể tích của khối chữ nhật dưới, cộng các khối thể tích của hình lăng trụ tam giác.Sau đó, để công thức hóa, ta tối giản công thức tổng quát trên để sử dụng về sau.

Cuối cùng được như thế này : Vmddc = ABH1 + H2/6*[AB + ab + ( A + a) ( B + b)]

Tương tự với các móng khác.

Mình có soạn sẵn một tiện ích tính toán nhanh khối lượng sử dụng điện thoại Android như dưới, mời mọi người tham khảo và góp ý.Các bạn chỉ cần nhập kích thước, bấm Tính toán là tính ra khối lượng. Có thể áp dụng tính toán nhanh ngoài công trường để nhanh chóng đưa ra quyết định thi công hoặc dùng kiểm tra lại khối lượng từ dự toán ..v..v..
Lưu ý : Nhập kích thước cho đúng với ký hiệu của mình ở hình vẽ.

tinhthetich_mong_shop.jpg
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top