Tính toán các chi phí liên quan đối với trường hợp thiết kế theo nhiều gói thầu

sliman008

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
2/5/08
Bài viết
18
Điểm tích cực
1
Điểm thành tích
3
Tuổi
33
Hiện nay Bên mình (Chủ đầu tư) đang triển khai dự án: Khu đô thị mới.
Loại cấp công trình được UBND tỉnh phê duyệt: C/t HTKT cấp IV.
Khi trình kế hoạch đấu thầu. Thiết kế BVTC chia thành 02 gói thầu tư vấn
Gói 01: K/sát thiết kế BVTC - Dự toán hạng mục GIao thông, san nền
Gói 02: K/sát thiết kế BVTC - Dự toán hạng mục Cấp, thoát nước, cấp điện
Căn cứ Thông tư 33/2009 phân cấp phân loại công trình, quy chuẩn 07:2010 QCXD/BXD ban hành kèm thông tư 02/2010/TT-BXB. dự án gồm các hạng mục : Đường giao thông nội bộ, san nền, cấp nước, thoát nước, cấp điện.., thì các hạng mục này thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật.
Cách tính chi phí tư vấn theo hướng dẫn tại quyết định 957/2009/QĐ-BXD
Do đó, khi tính toán các chi phi liên quan xuất hiện 2 ý kiến:
A Quan điểm thứ nhất:
1. Chi phí thiết kế:
gói thầu 01: Định mức T/kế công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế trong dự toán gói thầu số 01.
Gói thầu số 02: Tương tự gói thầu số 01.
2. Chi phí thẩm tra thiết kế:
- gói 01: định mức thẩm tra thiết kế công trình HTKT cấp IV x hệ số đ/c 0.9 x CPXD gói thầu 01
- Gói 02: tương tự gói 01
3. Chi phí thẩm tra dự toán:
- Gói 01: định mức thẩm tra dự toán công trình HTKT cấp IV x CPXD trước thuế gói 01
- Gói 02 : Tương tự gói 02
4. Chi phí giám sát: (chủ đầu tư tự thực hiện)
- Gói 01: định mức giám sát thi công công trình HTKT cấp IV x CPXD trước thuế gói 01
- Gói 02: tương tự gói 01
B Quan điểm thứ hai
1. Chi phí thiết kế:
1.1 gói thầu 01:
- hạng mục GT: Định mức T/kế công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM giao thông
- HM san nền: Định mức T/kế công trình giao thông cấp IV x 40% x chi phí xây dựng trước thuế HM san nền

1.2 Gói thầu số 02:
- HM cấp nước: Định mức T/kế công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM cấp nước
- HM: thoát nước:Định mức T/kế công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM thoát nước
- HM cấp điện: Định mức T/kế công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM cấp điện

2. Chi phí thẩm tra thiết kế:
2.1 gói thầu số 01:
- hạng mục GT: Định mức thẩm tra T/kế công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM giao thông x 0.9
- HM san nền: Định mức thẩm tra thiết kế công trình giao thông cấp IV x 40% x chi phí xây dựng trước thuế HM san nền x 0.9

2.2 Gói thầu số 02:
- HM cấp nước: Định mức Thẩm tra T/kế công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM cấp nước x 0.9
- HM: thoát nước:Định mức thẩm tra T/kế công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM thoát nước x 0.9
- HM cấp điện: Định mức thẩm tra T/kế công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM cấp điện x 0.9
3. Chi phí thẩm tra dự toán:
3.1 gói thầu số 01:
- hạng mục GT: Định mức thẩm tra dự toán công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM giao thông.
- HM san nền: Định mức thẩm tra dự toán công trình giao thông cấp IV x 40% x chi phí xây dựng trước thuế HM san nền

3.2 Gói thầu số 02:
- HM cấp nước: Định mức Thẩm tra dự toán công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM cấp nước
- HM: thoát nước:Định mức thẩm tra dự toán công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM thoát nước
- HM cấp điện: Định mức thẩm tra dự toán công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM cấp điện.

4. Chi phí giám sát: (chủ đầu tư tự thực hiện)
4.1 gói thầu số 01:
- hạng mục GT: Định mức giám sát công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM giao thông.
- HM san nền: Định mức giám sát công trình giao thông cấp IV x 40% x chi phí xây dựng trước thuế HM san nền

4.2 Gói thầu số 02:
- HM cấp nước: Định mức giám sát công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM cấp nước
- HM: thoát nước:Định mức giám sát công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM thoát nước
- HM cấp điện: Định mức giám sát công trình HTKT cấp IV x chi phí xây dựng trước thuế HM cấp điện.
Trong trường hợp khi thi công các hạng mục được chia nhỏ thành các gói thầu xây lắp thì chi phí giám bằng tổng chi phí giám sát của các gói thầu xây lắp.
Với 02 cách tính toán trên sẽ có kết quả khác nhau. Mong diễn đàn giải đáp những thắc mắc trên.
Xin trân trọng cám ơn/
Nếu có cách tính nào khác, xin diễn đàn đóng góp ý kiến./.
 

sliman008

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
2/5/08
Bài viết
18
Điểm tích cực
1
Điểm thành tích
3
Tuổi
33
Theo quan điểm cá nhân thì nên tính toán theo hướng có lợi cho nhà nước. Phần san nền cứ tính theo 40% CT Giao thông cấp IV. Vừa tiết kiệm được chi phí cho nhà nước. TRánh trường hợp thanh tra kiểm toán./.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top