[Tổng hợp tình huống thực tế trong quá trình thi công] Xử lý, giấy tờ nghiệm thu, thanh quyết toán, quy trình, quy phạm như thế nào?

vandung494390

Thành viên nhiệt tình
Cái này cũng tùy do đơn vị CĐT, mình đã làm 3 công trình có chỗ thì kí tươi 1 bộ rồi photo, có chỗ thì ký tươi toàn bộ, có chỗ thì kí tươi 1 bộ và đóng dấu kí,
Vấn đề này nó bắt ký 7 bộ tươi, 3 bộ phô tô cũng vẫn phải làm!
Nhưng vấn đề là 7 bộ ký tươi, hay vàu đóng dấu chữ ký vừa ký tươi - Có được phép không? Văn bản pháp luật nào quy định được phép đóng dấu chữ ký?
Bạn có thể chỉ giúp mình không?
 

ptqc06

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bây giờ mới có thời gian vào trả lời @vandung494390
1. Vấn đề Spec được duyệt sai khác so với Tiêu chuẩn kỹ thuật:
- Cần làm rõ là sai "lên hay xuống".

+ Nếu tốt hơn thì không có gì phải lo về pháp lý vì tiêu chuẩn là chuẩn tối thiểu áp dụng. Chỉ sợ tốt quá thì giá thành cao và thậm chí là không làm được trong điều kiện ở Việt Nam.
+ Nếu kém hơn tiêu chuẩn thì phải xem là hạng mục đã thi công chưa. Nếu chưa thi công thì QLDA báo cho TVTK và CĐT sửa lại Spec, ký đóng dấu lại là xong. Nếu thi công rồi thì đau đầu tìm cách bào chữa thôi. Có thể chữa bằng cách QLDA làm văn bản lùi ngày trước ngày thi công, hỏi TVTK về vấn đề sai khác này. TVTK sẽ tùy tình hình trả lời sao cho hợp lý ví dụ như: do cấp công trình không yêu cầu kỹ thuật cao, do công nghệ thi công hiện nay đã tốt hơn, hoặc do nhà thầu có quy trình giám sát và quản lý chất lượng tốt hơn...
- Với trường hợp là quy định về bentonite trong spec khác với Tiêu chuẩn thì do đây là quy định cho phần BPTC, cho nên nếu thi công rồi thì có thể xử lý như sau:
+ QLDA báo cho TVTK và CĐT. TVTK trả lời rằng đây là quy định đối với BPTC, tuy nhiên tùy địa chất, đường kính lỗ khoan, BP quản lý chất lượng mà nhà thầu sẽ phải đề xuất chủng loại betonite (trong BPTC cọc KN, tường vây) cho phù hợp. BPTC này phải được thẩm tra BPTC. Sau khi có vb trả lời như vậy của TK, cho nhà thầu trình BV và TM BPTC, rồi đem đi đóng dấu thẩm tra là xong pháp lý.
Chia sẻ.
 

thanhdemon1992

Thành viên nhiều triển vọng
Vấn đề này nó bắt ký 7 bộ tươi, 3 bộ phô tô cũng vẫn phải làm!
Nhưng vấn đề là 7 bộ ký tươi, hay vàu đóng dấu chữ ký vừa ký tươi - Có được phép không? Văn bản pháp luật nào quy định được phép đóng dấu chữ ký?
Bạn có thể chỉ giúp mình không?
Cái này mỗi ban một khác bạn ơi. Tuỳ xem những đơn vị nào lưu lại hs của bạn
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top