Về mặt chuyên môn, các kỹ sư Quản lý dự án xây dựng có thể:

hoathienduy

Thành viên có triển vọng
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
1. Mục tiêu đào tạo

Về mặt chuyên môn, các kỹ sư Quản lý dự án xây dựng có thể:

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hoặc thực hành tư vấn về lập và đánh giá dự án, lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, tổ chức các hoạt động trên từng giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án như đấu thầu, triển khai thiết kế, thi công, bàn giao nghiệm thu và thanh quyết toán công trình.

- Nghiên cứu khoa học và công tác quản lý ở các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành và địa phương, các trường đại học, cao đẳng... trong lĩnh vực xây dựng

- Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề xây dựng.

2. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên theo học ở chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước hoặc tại các đơn vị sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng như: Sở Xây dựng, Ngân hàng, Kho bạc, Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Doanh nghiệp xây dựng, cơ quan kiểm toán, các công ty - đơn vị (Chủ đầu tư) đang thực hiện việc đầu tư xây dựng và quản lý các công trình xây dựng, các cơ sở nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ xây dựng, các cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân trong lĩnh vực xây dựng công trình.

3. Chương trình đào tạo

Từ học kỳ 1 đến hết học kỳ 7 chương trình đào tạo được thực hiện theo Bảng 2 chung cho tất cả các chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế xây dựng. Từ học kỳ 8 trở đi chương trình đào tạo của chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng được thực hiện theo Bảng 3b.

Bảng 3b. Tên và khối lượng các học phần thuộc khối kiến thức

chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng (Tín chỉ)

3b. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNHQuản lý dự án xây dựng 57
41 Kinh tế học 2
42 Kinh tế xây dựng 2 2
43 Đồ án Kinh tế xây dựng 1
44 Kinh tế đầu tư 2
45 Đồ án kinh tế đầu tư 1
46 Kinh tế máy 2
47 Lập và phân tích dự án đầu tư 2
48 Mô hình toán kinh tế trong xây dựng 1
49 Định mức KT xây dựng 3
50 Đồ án định mức KT xây dựng 1
51 Luật kinh tế 2
52 Tổ chức xây dựng 1 2
53 Tổ chức xây dựng 2 2
54 Đồ án tổ chức xây dựng 1
55 Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng 2
56 Tin học ứng dụng trong quản lý dự án 2
57 Marketing xây dựng 2
58 Hạch toán kế toán trong quản lý dự án 3
59 Nguyên lý quản lý dự án 2
60 Quản lý vật tư TB dự án 2
61 Quản lý hành chính dự án 2
62 Quản trị tài chính dự án 2
63 Quản lý kỹ thuật và chất lượng dự án 2
64 Thực tập công nhân 2
65
Nguyên lý xây dựng tổ nhóm công tác
2
66 Quản trị nhân sự 2
67 Đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng 2
68 Giám định và Thẩm định đầu tư xây dựng 2
69 Công tác tư vấn xây dựng 2
70 Cơ sở khoa học dự báo 2
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Danh mục văn bản và tài liệu Quản lý Chất lượng công trình xây dựng
  • 43.256
  • 1
Danh mục các văn bản về quản lý chất lượng công trình xây dựng cập nhật tới tháng 06/2019 I. Các văn bản quy định sát sườn đến quản lý chất lượng 1. Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015...
Top Bottom