Về việc xác định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu độc lập và nhà thầu liên danh

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Một thành viên gửi email cho tôi với nội dung như dưới đây, xin nhờ các bạn đồng nghiệp xúm vào giúp đỡ nhé.

Tôi là thành viên mới nên chưa biết làm thế nào để đưa câu hỏi của mình lên diễn đàn, nhờ diển đàn hướng dẫn. Tôi có thắc mắc về việc xác định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu như sau:

1. Đối với nhà thầu độc lập:

- Kinh nghiệm của nhà thầu được xác định bằng số năm hoạt động của nhà thầu trong 1 lĩnh vực cụ thể căn cứ theo Giấy phép kinh doanh đúng không?
- Nếu nhà thầu là 1 công ty con (có tư cách pháp lý đầy đủ) thì kinh nghiệm của nhà thầu này có được lấy theo số năm hoạt động của Công ty mẹ không? Ví dụ: Công ty A là công ty con của Công ty B (Cty A do Cty thành lập, 100% vốn của Cty A là của Cty B), lĩnh vực sản xuất kinh doanh của A tương tự như của B. Cty B đã hoạt động liên tục từ năm 2000 đến nay và cty A được thành lập và hoạt động liên tục từ năm 2005 đến nay. Khi cty A tham gia dự thầu, HSMT yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu là 10 năm thì trong trường hợp này cty A có đáp ứng được không?


2. Đối với nhà thầu liên danh:
- Xác định kinh nghiệm của nhà thầu như thế nào? Có cộng kinh nghiệm của các nhà thầu lại được không?.

Ví dụ: HSMT yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu là 10 năm. Liên danh dự thầu gồm Cty A và Cty B hoàn toàn độc lập nhau, số năm hoạt động liên tục đến nay của cty A là 7 năm, của cty B là 5 năm. Vậy liên danh này có đáp ứng được yêu cầu của HSMT không?
- Trường hợp Cty A là con của cty B như nêu trên. Số năm hoạt động liên tục của cty A là 4 năm, của B là 8 năm. Vậy cty A và cty B có được phép liên danh dự thầu không? tính kinh nghiệm của liên danh này thế nào? và liên danh này có đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm của HSMT nêu trên không?

Xin cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ.
 

Xe Dap Oi

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Qua câu hỏi của anh TheAnh tôi cũng xin hỏi bổ sung 1 câu hỏi như sau:
3. Năng lực tính thế nào
Công ty A thành lập năm 2007 tiền thân là từ Xí nghiệp xây dựng của 1 Công ty B trong Tổng công ty, Vậy khi thành lập hoặc tách ra để thành lập thành công ty A có được phép lấy năng lực từ vai trò của Xí nghiệp Công ty B kia không ?
 

thangcola113

Thành viên rất nhiệt tình
Một thành viên gửi email cho tôi với nội dung như dưới đây, xin nhờ các bạn đồng nghiệp xúm vào giúp đỡ nhé.

Tôi là thành viên mới nên chưa biết làm thế nào để đưa câu hỏi của mình lên diễn đàn, nhờ diển đàn hướng dẫn. Tôi có thắc mắc về việc xác định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu như sau:

1. Đối với nhà thầu độc lập:

- Kinh nghiệm của nhà thầu được xác định bằng số năm hoạt động của nhà thầu trong 1 lĩnh vực cụ thể căn cứ theo Giấy phép kinh doanh đúng không?
- Nếu nhà thầu là 1 công ty con (có tư cách pháp lý đầy đủ) thì kinh nghiệm của nhà thầu này có được lấy theo số năm hoạt động của Công ty mẹ không? Ví dụ: Công ty A là công ty con của Công ty B (Cty A do Cty thành lập, 100% vốn của Cty A là của Cty B), lĩnh vực sản xuất kinh doanh của A tương tự như của B. Cty B đã hoạt động liên tục từ năm 2000 đến nay và cty A được thành lập và hoạt động liên tục từ năm 2005 đến nay. Khi cty A tham gia dự thầu, HSMT yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu là 10 năm thì trong trường hợp này cty A có đáp ứng được không?


2. Đối với nhà thầu liên danh:
- Xác định kinh nghiệm của nhà thầu như thế nào? Có cộng kinh nghiệm của các nhà thầu lại được không?.

Ví dụ: HSMT yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu là 10 năm. Liên danh dự thầu gồm Cty A và Cty B hoàn toàn độc lập nhau, số năm hoạt động liên tục đến nay của cty A là 7 năm, của cty B là 5 năm. Vậy liên danh này có đáp ứng được yêu cầu của HSMT không?
- Trường hợp Cty A là con của cty B như nêu trên. Số năm hoạt động liên tục của cty A là 4 năm, của B là 8 năm. Vậy cty A và cty B có được phép liên danh dự thầu không? tính kinh nghiệm của liên danh này thế nào? và liên danh này có đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm của HSMT nêu trên không?

Xin cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ.
1. - Kinh nghiệm của nhà thầu được xác định bằng số năm hoạt động của nhà thầu trong 1 lĩnh vực cụ thể căn cứ theo Giấy phép kinh doanh đúng không?
HSMT sẽ yêu cầu về kinh nghiệm của nhà thầu: Số năm kinh nghiệm hoạt động xây lắp các công trình trong 1 lĩnh vực nào đó... phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
- Từ n năm trở lên (Đạt)
- Dưới n năm (Không đạt)
Số năm này sẽ được căn cứ theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
2. Số năm kinh nghiệm của công ty con phải tính theo đăng ký kinh doanh của công ty con đó, không thể tính theo công ty mẹ được.
Bác xem lại điều 7 của Luật đấu thầu:
Điều 7. Tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh trong trường hợp là nhà thầu trong nước; có đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài;
2. Hạch toán kinh tế độc lập;
3. Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả; đang trong quá trình giải thể.
3. Nhà thầu liên danh:
Tất cả phải căn cứ vào thỏa thuận liên danh và yêu cầu cụ thể đối với nhà thầu liên danh trong HSMT.
Kinh nghiệm của nhà thầu liên danh không thể tính cộng kinh nghiệm của các nhà thầu thành viên lại được. Cái này phải tính là max hoặc min của số năm kinh nghiệm các nhà thầu liên danh (vì trong hồ sơ mời thầu cũng thường không quy định về số năm kinh nghiệm của nhà thầu liên danh, nếu HSMT tính max thì ok , chứ tính min thì khả năng khó đáp ứng được, nên để chắc ăn có thể làm văn bản hỏi rõ) (Doanh thu thì được tính là tổng các thành viên liên danh chứ số năm thì không)
Ví dụ cho trường hợp này: có 2 anh kỹ thuật ra trường được 1 năm và 2 năm; góp vốn 100 tr và 200tr, kết hợp mở công ty vẫn không thể có được 1 cái chứng chỉ hành nghề giám sát (yêu cầu 3 năm), nhưng sẽ có được số vốn là 100+200=300
Theo điều 7. Tư cách hợp lê của nhà thầu là tổ chức và điều 12. Các hành vi bị cấm trong đấu thấu, thì công ty mẹ và công ty con hoàn toàn có thể hợp tác để thực hiện liên danh trong đấu thấu (Phải xem lại có đáp ứng được các yêu cầu trong HMST đối với nhà thầu liên danh (yêu cầu với đại diện liên danh và các thành viên liên danh)
 
Last edited by a moderator:

thangcola113

Thành viên rất nhiệt tình
Qua câu hỏi của anh TheAnh tôi cũng xin hỏi bổ sung 1 câu hỏi như sau:
3. Năng lực tính thế nào
Công ty A thành lập năm 2007 tiền thân là từ Xí nghiệp xây dựng của 1 Công ty B trong Tổng công ty, Vậy khi thành lập hoặc tách ra để thành lập thành công ty A có được phép lấy năng lực từ vai trò của Xí nghiệp Công ty B kia không ?
Năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và năng lực tài chính.
Năng lực tài chính của nhà thầu phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Khi đang là xí nghiệp của công ty, doanh thu của xí nghiệp này nằm trong tổng doanh thu của công ty.
Khi tách thành công ty riêng, doanh thu này tính lại từ đầu, kinh nghiệm tính theo theo giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty mới; không thể lấy vai trò của xí nghiệp cũ trong công ty được.
Đơn giản, công ty mới và xí nghiệp cũ (tuy cùng là A) thuộc 2 đơn vị có giấy phép đăng ký kinh doanh khác nhau hoàn toàn, hạch toán kinh tế độc lập với nhau.
 

nnquang1971

Thành viên mới
Với các ý kiến về mhà thầu liên danh như trên, tôi có tình huống đấu thầu như sau:
Trong liên danh giữa 2 đơn vị là A (kinh nghiệm 7 năm) và B (kinh nghiệm 10 năm) có cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp với gói thầu, tham gia dự thầu gói thầu "cung cấp, lắp đặt, chạy thử thiết bị và đào tạo chuyển giao". Trong thỏa thuận liên danh có phân công trách nhiệm thực hiện phần chính của công việc (không kể những phần thủ tục giấy tờ) như sau:
- Cty A (thành viên đứng đầu liên danh):
+ Cung cấp nhân lực, chuẩn bị tài chính, vật tư đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của gói thầu;
+ Phối hợp cùng công ty B thực hiện gói thầu và chịu trách nhiệm về giải pháp kỹ thuật, giải pháp thiết kế, triển khai thi công, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và đào tạo chuyển giao;
+ Chịu trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng thiết bị.
- Cty B:
+ Phối hợp cùng cty A đưa ra các giải pháp kỹ thuật, giải pháp thiết kế và giải pháp chế tạo theo yêu cầu của HSMT;
+ Phối hợp cùng cty A triển khai thực hiện hợp đồng.
Vậy xin hỏi:
- Thỏa thuận liên danh như trên có đảm bảo sự rõ ràng về trách nhiệm công việc của các thành viên trong liên danh chưa và có hợp lệ không?
- Yêu cầu năng lực kinh nghiệm trong HSMT là tối thiểu 10 năm (chỉ nói chung như vậy, không có yêu cầu chi tiết gì thêm). Vậy liên danh này có đáp ứng được yêu cầu năng lực kinh nghiệm của HSMT không.

Xin cảm ơn sư quan tâm thảo luận của các bạn.
 

nnquang1971

Thành viên mới
Xin có 1 câu hỏi như sau:
Cty A có giấy phép đăng ký kinh doanh ghi cấp lần đầu ngày . . tháng . . . năm 2005. Trong mô tả năng lực kinh nghiệm ghi tiền thân là cty B được thành lập năm 2000 và năm 2005 đổi tên thành cty A. Vậy năng lực kinh nghiệm của Cty có được tính từ năm 2000 không?

Cảm ơn.
 

thangcola113

Thành viên rất nhiệt tình
Xin có 1 câu hỏi như sau:
Cty A có giấy phép đăng ký kinh doanh ghi cấp lần đầu ngày . . tháng . . . năm 2005. Trong mô tả năng lực kinh nghiệm ghi tiền thân là cty B được thành lập năm 2000 và năm 2005 đổi tên thành cty A. Vậy năng lực kinh nghiệm của Cty có được tính từ năm 2000 không?

Cảm ơn.
Việc đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Nếu chỉ đổi tên, giữ nguyên các vấn đề khác trong đăng ký kinh doanh, thì mọi thứ vấn giữ nguyên, nên năng lực kinh nghiệm vấn tính từ năm 2000.
Ví dụ như trường cấp 3 của tôi học, tiền thân là trường Quốc học Vinh thành lập năm 1920, đến năm 1976 mới đổi tên thành trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (hay còn gọi là trường Vinh 1), nhưng rõ ràng là tính đến nay trường đã có 92 năm kinh nghiệm xây dựng và trưởng thành.
Các trường hợp khác bạn tham khảo Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.
 

thangcola113

Thành viên rất nhiệt tình
Với các ý kiến về mhà thầu liên danh như trên, tôi có tình huống đấu thầu như sau:
Trong liên danh giữa 2 đơn vị là A (kinh nghiệm 7 năm) và B (kinh nghiệm 10 năm) có cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp với gói thầu, tham gia dự thầu gói thầu "cung cấp, lắp đặt, chạy thử thiết bị và đào tạo chuyển giao". Trong thỏa thuận liên danh có phân công trách nhiệm thực hiện phần chính của công việc (không kể những phần thủ tục giấy tờ) như sau:
- Cty A (thành viên đứng đầu liên danh):
+ Cung cấp nhân lực, chuẩn bị tài chính, vật tư đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của gói thầu;
+ Phối hợp cùng công ty B thực hiện gói thầu và chịu trách nhiệm về giải pháp kỹ thuật, giải pháp thiết kế, triển khai thi công, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và đào tạo chuyển giao;
+ Chịu trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng thiết bị.
- Cty B:
+ Phối hợp cùng cty A đưa ra các giải pháp kỹ thuật, giải pháp thiết kế và giải pháp chế tạo theo yêu cầu của HSMT;
+ Phối hợp cùng cty A triển khai thực hiện hợp đồng.
Vậy xin hỏi:
- Thỏa thuận liên danh như trên có đảm bảo sự rõ ràng về trách nhiệm công việc của các thành viên trong liên danh chưa và có hợp lệ không?
- Yêu cầu năng lực kinh nghiệm trong HSMT là tối thiểu 10 năm (chỉ nói chung như vậy, không có yêu cầu chi tiết gì thêm). Vậy liên danh này có đáp ứng được yêu cầu năng lực kinh nghiệm của HSMT không.

Xin cảm ơn sư quan tâm thảo luận của các bạn.
1. Để xem thỏa thuận liên danh có phù hợp không, bạn phải xem lại yêu cầu của HSMT và các quy định có liên quan (nghị định 85/2009/NĐ-CP
- Tính hợp lệ của thoả thuận liên danh: trong thoả thuận liên danh phải phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả ngườiđứng đầu liên danh và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh; chữ ký của cácthành viên, con dấu (nếu có);
Theo quy định trên thì thỏa thuận liên danh của bạn không đạt yêu cầu.
 

thangcola113

Thành viên rất nhiệt tình
3. Nhà thầu liên danh:
Tất cả phải căn cứ vào thỏa thuận liên danh và yêu cầu cụ thể đối với nhà thầu liên danh trong HSMT.
Kinh nghiệm của nhà thầu liên danh không thể tính cộng kinh nghiệm của các nhà thầu thành viên lại được. Cái này phải tính là max hoặc min của số năm kinh nghiệm các nhà thầu liên danh (vì trong hồ sơ mời thầu cũng thường không quy định về số năm kinh nghiệm của nhà thầu liên danh, nếu HSMT tính max thì ok , chứ tính min thì khả năng khó đáp ứng được, nên để chắc ăn có thể làm văn bản hỏi rõ) (Doanh thu thì được tính là tổng các thành viên liên danh chứ số năm thì không)
Ví dụ cho trường hợp này: có 2 anh kỹ thuật ra trường được 1 năm và 2 năm; góp vốn 100 tr và 200tr, kết hợp mở công ty vẫn không thể có được 1 cái chứng chỉ hành nghề giám sát (yêu cầu 3 năm), nhưng sẽ có được số vốn là 100+200=300
Quan điểm về năng lực kinh nghiệm nhà thầu liên danh trên của e đang trái ngược với quy định tại điểm 2, mục 16 của 01/2010/TT-BKH:
2. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:
a) Khả năng huy động máy móc thiết bị thi công được liệt kê theo Mẫu số 4 Chương IV; kê khai cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường theo Mẫu số 7A, 7B Chương IV; các hợp đồng đang thực hiện và các hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 11 và Mẫu số 12 Chương IV; kê khai tóm tắt về hoạt động của nhà thầu theo Mẫu số 13 Chương IV; năng lực tài chính của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu số 14 Chương IV. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.
Bác nào giải thích giúp e về phần năng lực kinh nghiệm của nhà thầu liên danh, e thấy cái này có vẻ chưa được thỏa đáng.
2 nhà thầu thi công 1 năm và 2 năm, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu liên danh được tính là 1+2 =3 năm? Hay 2 nhà thầu thi công 40 tầng và 50 tầng, năng lực kinh nghiệm thi công có thể làm được nhà 40+50= 90 tầng?
 

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Quan điểm về năng lực kinh nghiệm nhà thầu liên danh trên của e đang trái ngược với quy định tại điểm 2, mục 16 của 01/2010/TT-BKH:
2. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:
a) Khả năng huy động máy móc thiết bị thi công được liệt kê theo Mẫu số 4 Chương IV; kê khai cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường theo Mẫu số 7A, 7B Chương IV; các hợp đồng đang thực hiện và các hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 11 và Mẫu số 12 Chương IV; kê khai tóm tắt về hoạt động của nhà thầu theo Mẫu số 13 Chương IV; năng lực tài chính của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu số 14 Chương IV. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.
Bác nào giải thích giúp e về phần năng lực kinh nghiệm của nhà thầu liên danh, e thấy cái này có vẻ chưa được thỏa đáng.
2 nhà thầu thi công 1 năm và 2 năm, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu liên danh được tính là 1+2 =3 năm? Hay 2 nhà thầu thi công 40 tầng và 50 tầng, năng lực kinh nghiệm thi công có thể làm được nhà 40+50= 90 tầng?
Theo tôi năng lực và kinh nghiệm không thể làm phép cộng như vậy
2 nhà thầu thi công thì kinh nghiệm ở đây là số lượng công trình tương tự được phép cộng (1+1= 2 chứ không phải 40+50=90)
Năng lực thì chỉ được cộng năng lực về nhân sự, máy, tài chính (cộng về nguồn lực)
Chứ 1 đứa bé 10 tuổi cùng trẻ 8 tuổi không thể thành người trưởng thành 18 tuổi.
 

thangcola113

Thành viên rất nhiệt tình
Theo tôi năng lực và kinh nghiệm không thể làm phép cộng như vậy
2 nhà thầu thi công thì kinh nghiệm ở đây là số lượng công trình tương tự được phép cộng (1+1= 2 chứ không phải 40+50=90)
Năng lực thì chỉ được cộng năng lực về nhân sự, máy, tài chính (cộng về nguồn lực)
Chứ 1 đứa bé 10 tuổi cùng trẻ 8 tuổi không thể thành người trưởng thành 18 tuổi.
Quan điểm của e cũng đồng nhất với quan điểm trên của bác naat.
Tuy nhiên, nếu vậy thì năng lực kinh nghiệm của nhà thầu liên danh phải hiểu là thế nào mới đúng?
1 đứa bé 10 tuổi và 1 đứa bé 8 tuổi thỏa thuận liên danh.
Vậy, năng lực kinh nghiệm của đứa bé liên danh này là bao nhiêu năm? E nghĩ không phải 10+8=18 năm, nhưng nếu vậy cách tính khác có mâu thuẫn với căn cứ tại điểm 2, mục 16 của 01/2010/TT-BKH:(vì kinh nghiệm ngoài số hợp đồng tương tự ra thì còn có năng lực kinh nghiệm về số năm thi công)
Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.
 
Last edited by a moderator:

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Quan điểm của e cũng đồng nhất với quan điểm trên của bác naat.
Tuy nhiên, nếu vậy thì năng lực kinh nghiệm của nhà thầu liên danh phải hiểu là thế nào mới đúng?
1 đứa bé 10 tuổi và 1 đứa bé 8 tuổi thỏa thuận liên danh.
Vậy, năng lực kinh nghiệm của đứa bé liên danh này là bao nhiêu năm? E nghĩ không phải 10+8=18 năm, nhưng nếu vậy cách tính khác có mâu thuẫn với căn cứ tại điểm 2, mục 16 của 01/2010/TT-BKH:(vì kinh nghiệm ngoài số hợp đồng tương tự ra thì còn có năng lực kinh nghiệm về số năm thi công)
Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.
phép tổng ở đây tùy thuộc yêu cầu mà là cộng số học hoặc cộng logic (phép hợp)
VD: yêu cầu số công trình tương đương là phép cộng số học
yêu cầu số năm kinh nghiệm là phép cộng logic 10 tuổi+8 tuổi= 10 tuổi. Nếu công trình yêu cầu >=10 năm kinh nghiệm thì là đạt, tuy nhiên nếu bắt buộc từ 11 năm kinh nghiệm trỏ lên thì loại
 
C

chuotdong

Guest
Năng lực thì chỉ được cộng năng lực về nhân sự, máy, tài chính (cộng về nguồn lực)
Liên danh chủ yếu là năng lực huy động về nhân lực, máy móc ... thực hiện dự án.

Ngoài ra còn liên quan số các công trình tương tự (quy mô, tính chất) đã thực hiện (cộng số học ?)
 

tranhaiduongvc11

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Liên danh chủ yếu là năng lực huy động về nhân lực, máy móc ... thực hiện dự án.

Ngoài ra còn liên quan số các công trình tương tự (quy mô, tính chất) đã thực hiện (cộng số học ?)
Phần bôi đỏ ấy. Chưa chắc đâu nha, cần xem lại và nói rõ hơn một chút, máy không có thì đi thuê, thiếu gì, nhân công không có cũng thế nhé.:))
 

thangcola113

Thành viên rất nhiệt tình
phép tổng ở đây tùy thuộc yêu cầu mà là cộng số học hoặc cộng logic (phép hợp)
VD: yêu cầu số công trình tương đương là phép cộng số học
yêu cầu số năm kinh nghiệm là phép cộng logic 10 tuổi+8 tuổi= 10 tuổi. Nếu công trình yêu cầu >=10 năm kinh nghiệm thì là đạt, tuy nhiên nếu bắt buộc từ 11 năm kinh nghiệm trỏ lên thì loại
Khái niệm "tổng" nếu không nói gì thêm thì đa số sẽ hiểu là "cộng số học", chứ không ai hiểu là "cộng logic".
E nghĩ Mẫu HSMT nên bổ sung thêm quy định "chi tiết về số năm kinh nghiệm hoạt động xây dựng của nhà thầu liên danh".
Nếu Công trình yêu cầu >=11 năm, muốn loại nhà thầu do thiếu năm kinh nghiệm (giả sử thỏa mãn các yêu cầu khác và giá dự thầu là thấp nhất, ) thì phải căn cứ vào điều khoản nào? (nếu không có quy định chi tiết về số năm kinh nghiệm của nhà thầu liên danh, trong khi nhà thầu dẫn chứng theo điểm 2, mục 16 của 01/2010/TT-BKH)
 

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Khái niệm "tổng" nếu không nói gì thêm thì đa số sẽ hiểu là "cộng số học", chứ không ai hiểu là "cộng logic".
E nghĩ Mẫu HSMT nên bổ sung thêm quy định "chi tiết về số năm kinh nghiệm hoạt động xây dựng của nhà thầu liên danh".
Nếu Công trình yêu cầu >=11 năm, muốn loại nhà thầu do thiếu năm kinh nghiệm (giả sử thỏa mãn các yêu cầu khác và giá dự thầu là thấp nhất, ) thì phải căn cứ vào điều khoản nào? (nếu không có quy định chi tiết về số năm kinh nghiệm của nhà thầu liên danh, trong khi nhà thầu dẫn chứng theo điểm 2, mục 16 của 01/2010/TT-BKH)
Tình huống về số năm kinh nghiệm chỉ là giả định thôi, còn về tổng số học hay tổng logic thì còn phụ thuộc vào HSMT mà dụng phép cộng cho hợp lý chứ không thể cứng nhắc.
Vd yêu cầu có báo cáo tài chính 3 năm gần nhất thì không thể cộng số học kiểu 1+2=3 được mà chỉ có thể cộng logic được thôi: có nhà thầu có báo cáo tài chính>=3 năm.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top