Video bài giảng Nghiệm thu xây dựng - Nghiệm thu bê tông móng nông

Nghiệm Thu Xây Dựng

Thành viên mới
Nghiệm thu bê tông móng. Trong công tác bê tông, điều quan trọng là chất lượng bê tông cung cấp và quá trình đầm, đổ bê tông. Sau khi đổ bê tông xong, công tác bảo dưỡng được đặt lên hàng đầu.

Video bài giảng Nghiệm thu xây dựng - Nghiệm thu hố nóng. Các bạn đi công trường, kỹ thuật hiện trường, giám sát nên xem ngay và tích lũy kiến thức ngay, kinh nghiệm tích lũy cả ở đây chứ đâu.

Video 1 Nghiệm thu bê tông móng nông
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top