Video: Hướng dẫn tạo số liệu biểu giá hợp đồng và Hoàn thành phụ lục thanh toán PL.03a - Thông tư 86/2011/TT-BTC

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
[medio=full]8[/medio]
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top