Xin Mẫu dự toán điều chỉnh đúng theo phụ lục 2 thông tư 06.

ngoc_utc

Thành viên có triển vọng
Mình cần tham khảo một dự toán điều chỉnh theo đúng như hướng dẫn tại phần III, phụ lục 2 thông tư 06/2016.
Các bạn giúp mình nhes
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top