Xin tiêu chuẩn TCVN 4485-2012 về thành phần hạt của đất

conmachetdoi

Thành viên nhiều triển vọng
Tôi đang rất cần tiêu chuẩn TCVN 4485-2012 về thành phần hạt của đất. bác nào có cho tôi xin.
Cảm ơn trước
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top