Xin tiêu chuẩn về gạch không nung cốt liệu xi măng!!!

dancauduong8x

Thành viên mới
Mình đang viết thuyết minh về thi công và yêu cầu kỹ thuật đối với gạch không nung CLXM, Đại ca nào có xin chỉ giáo. Theo TCVN thì có TCXD 123:1984 Yêu cầu kỹ thuật gạch không nung. Nhưng không thể tìm thấy trên mạng. Bác nào có cho em xin file nhé.
TCVN 6477-2011 thì cũng nói đến các loại gạch không nung khác nhau (AAC...) nhưng ko thấy nói đến gạch không nung CLXM
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top