Xử lý khối lượng phát sinh hợp đồng đơn giá cố định do dự toán bóc thiếu hạng mục

QLDA19

Thành viên có triển vọng
Tham gia
6/9/19
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Tuổi
43
Nơi ở
TP HCM
Quản lý chi phí HĐ thực hiện theo NĐ32
HĐ phần xây lắp là HĐ đơn giá cố định.
Vậy khi BVTK có thể hiện phần công việc phải thực hiện nhưng Dự toán bóc thiếu khối lượng (thiếu hạng mục công việc), vậy có được cho phát sinh khối lượng này hay không?
Theo mình đang xử lý là được phát sinh theo trường hợp “Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng”
Cám ơn các anh chị đã cho ý kiến!
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.500
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Theo quy định của Thông tư số 07/2016/TT-BXD tại khoản 2 Điều 3. Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng:
Hợp đồng theo đơn giá cố định được điều chỉnh giá hợp đồng khi:
a) Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng.
b) Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác như qui định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Với trường hợp của bạn do dự toán bóc thiếu khối lượng:
- Khối lượng có đơn giá trong hợp đồng thì nghiệm thu thanh toán theo đơn giá trong hợp đồng, bởi đây là hợp đồng đơn giá cố định, chỉ có đơn giá là cố định còn khối lượng được chạy
- Khối lượng do thiếu hạng mục công việc, chưa có đơn giá trong hợp đồng thì thuộc vào điểm a nói trên. Xử lý như bạn làm là đúng.
(sở dĩ tôi trả lời và trích yếu văn bản rất nhanh là do tôi truy cập qlda.gxd.vn, vào mục Văn bản và chọn Thông tư số 07/2016/TT-BXD, rất tốc độ, tiết kiệm rất nhiều thời gian, tôi còn gắn link được vào Điều 3 ở trên).
 

QLDA19

Thành viên có triển vọng
Tham gia
6/9/19
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Tuổi
43
Nơi ở
TP HCM
Theo quy định của Thông tư số 07/2016/TT-BXD tại khoản 2 Điều 3. Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng:
Hợp đồng theo đơn giá cố định được điều chỉnh giá hợp đồng khi:
a) Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng.
b) Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác như qui định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Với trường hợp của bạn do dự toán bóc thiếu khối lượng:
- Khối lượng có đơn giá trong hợp đồng thì nghiệm thu thanh toán theo đơn giá trong hợp đồng, bởi đây là hợp đồng đơn giá cố định, chỉ có đơn giá là cố định còn khối lượng được chạy
- Khối lượng do thiếu hạng mục công việc, chưa có đơn giá trong hợp đồng thì thuộc vào điểm a nói trên. Xử lý như bạn làm là đúng.
(sở dĩ tôi trả lời và trích yếu văn bản rất nhanh là do tôi truy cập qlda.gxd.vn, vào mục Văn bản và chọn Thông tư số 07/2016/TT-BXD, rất tốc độ, tiết kiệm rất nhiều thời gian, tôi còn gắn link được vào Điều 3 ở trên).
Dạ em có sử dụng phần mềm đó của GXD ạh, tuy nhiên em cần xem thêm điều khoản của HĐ để đưa ra hướng giải quyết cuối cùng, cám ơn anh!
 

QLDA19

Thành viên có triển vọng
Tham gia
6/9/19
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Tuổi
43
Nơi ở
TP HCM
Theo quy định của Thông tư số 07/2016/TT-BXD tại khoản 2 Điều 3. Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng:
Hợp đồng theo đơn giá cố định được điều chỉnh giá hợp đồng khi:
a) Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng.
b) Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác như qui định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Với trường hợp của bạn do dự toán bóc thiếu khối lượng:
- Khối lượng có đơn giá trong hợp đồng thì nghiệm thu thanh toán theo đơn giá trong hợp đồng, bởi đây là hợp đồng đơn giá cố định, chỉ có đơn giá là cố định còn khối lượng được chạy
- Khối lượng do thiếu hạng mục công việc, chưa có đơn giá trong hợp đồng thì thuộc vào điểm a nói trên. Xử lý như bạn làm là đúng.
(sở dĩ tôi trả lời và trích yếu văn bản rất nhanh là do tôi truy cập qlda.gxd.vn, vào mục Văn bản và chọn Thông tư số 07/2016/TT-BXD, rất tốc độ, tiết kiệm rất nhiều thời gian, tôi còn gắn link được vào Điều 3 ở trên).
Dạ chào anh, đối với việc điều chỉnh HĐ em có một vấn đề đang còn phân vân muốn tham khảo thêm ý kiến của anh và các anh chị em.
Theo NĐ37, tại Điểm b - Khoản 2 - Điều 37 quy định như sau:
"b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu";
Tại Khoản 3 - Điều 37 quy định như sau:
"3. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện."
Theo Thông tư 07, tại Khoản 2 - Điều 4 quy định như sau:
"2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán bổ sung, phát sinh (trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 3) do nhà thầu lập, làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Nhà thầu lập dự toán bổ sung, phát sinh trên cơ sở khối lượng bổ sung, phát sinh được thống nhất giữa các bên, quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các thỏa thuận trong hợp đồng."

Do phát sinh khối lượng không làm vượt giá gói thầu, em đang xử lý như sau:
1/ Khi có khối lượng phát sinh ngoài HĐ, Chủ đầu tư tổ chức họp rà soát các đề xuất khối lượng phát sinh, thống nhất các khối lượng được phát sinh và yêu cầu TV thiết kế phối hợp với Nhà thầu thi công lập DT phát sinh (Nhà thầu phối hợp bóc khối lượng phát sinh, TVTK lập dự toán theo đơn giá định mức nhà nước),
2/ CĐT chuyển hồ sơ phát sinh (TKBVTC - Dự toán) đến TV Thẩm tra để thẩm tra, sau đó CĐT thẩm định phê duyệt hồ sơ phát sinh để quản lý chi phí, làm cơ sở để thương thảo - thoả thuận đơn giá các hạng mục phát sinh với Nhà thầu thi công;
3/ Yêu cầu Nhà thầu lập đơn giá cho các khối lượng phát sinh đã được CĐT thống nhất chủ trương;
4/ Lập biên bản thương thảo - thoả thuận đơn giá áp dụng (đơn giá thấp nhất giữa đơn giá CĐT lập và đơn giá do Nhà thầu đề xuất; hoặc giảm giá theo tỷ lệ giảm giá giữa giá ký HĐ và giá gói thầu, và ký PLHĐ điều chỉnh HĐ thi công xây lắp.

Tuy nhiên, có người đồng thuận và cũng có người ý kiến cho rằng cách thực hiện như trên không đúng theo Khoản 2 - Điều 4 - TT07. Họ nói CĐT duyệt dự toán phát sinh do Nhà thầu thi công lập, trong quá trình lập có thể thương thảo đơn giá và thống nhất áp dụng để phê duyệt dự toán, ký kết PLHĐ điều chỉnh luôn.
Vấn để ở đây, nếu Nhà thầu lập dự toán (dựa trên năng lực, biện pháp thi công của Nhà thầu), CĐT tổ chức thẩm tra thẩm định dự toán phát sinh trên cơ sở nào, nếu áp dụng đơn giá định mức nhà nước ban hành thì có gì để thương thảo nữa (ngoài đề nghị giảm giá theo tỷ lệ giảm giá giữa giá ký HĐ và giá gói thầu).

Rất mong nhận được ý kiến chuyên môn của anh!
Trân trọng cám ơn!
 

Lytiensinh

Thành viên mới
Tham gia
30/5/09
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Theo HS khảo sát địa chất nền đất là đất cấp 2, đơn giá trong hợp đồng là ép cọc đất cấp 1, hợp đồng đơn giá cố định. Nay Nhà thầu đề nghị ký Phụ lục hợp đồng bằng cách chiết tính đơn giá ép cọc đất cấp 2 để thay thế cho khối lượng có đơn giá ép cọc đất cấp 1. Em xin hỏi Nhà thầu giữ nguyên khối lượng nhưng thay đổi đơn giá (chỉ thay đổi định mức theo cấp đất) như vậy đúng hay sai ạ?
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top