Xử lý lỗi run time error 1004 method Range of object global failed

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Một bạn đang nhập danh mục nghiệm thu vật liệu, khi tích vào chọn bảng mẫu thì nó báo lỗi "Run time error 1004 method Range of object global failed" như trong hình dưới. Nếu tích vào "Ý kiến khác" cũng bị lỗi như vậy. Trong sheet danh mục nghiệm thu thì không bị.

58648

Sau khi bấm vào nút Debug thì hiện ra cửa sổ Visual Basic Editor, báo màu vàng ở dòng code có Name "DMNT_BBKT", như vậy là mất hoặc thiếu Name này. Lý do: Có thể do bị xóa mất hoặc do phần mềm QLCL GXD đã cập nhật.
Bạn xử lý như sau: Đặt thêm Name thiếu vào cột bất kì rồi chạy để giải quyết công việc. Hoặc bạn cài lại phần mềm QLCL GXD bản mới nhất, rồi làm trên file mới. Trường hợp file cũ của bạn đang làm dở, thì mở xem template mới Name đó đặt ở đâu rồi đặt đúng vào chỗ đó, thế là OK.
Bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng các Name ở 1 sheet bằng lệnh Tiện ích > Danh sách Name trong bảng tính.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top