Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.784
Điểm thành tích
113
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định tại Điều 51. Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng như sau:

Dự án đầu tư xây dựng không phân biệt các loại nguồn vốn sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng.
2. Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp.
3. Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
4. Bảo đảm cấp đủ vốn đúng tiến độ của dự án, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.
5. Tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan.

Phần mềm Dự án GXD (tên đầy đủ là Lập Dự án GXD) được lập trình, phát triển để phục vụ xác định các chỉ tiêu chứng minh, thuyết minh đáp ứng yêu cầu: hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.
 

lethuya

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Hiện vẫn chưa có hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Danh mục văn bản và tài liệu Quản lý Chất lượng công trình xây dựng
  • 43.256
  • 1
Danh mục các văn bản về quản lý chất lượng công trình xây dựng cập nhật tới tháng 06/2019 I. Các văn bản quy định sát sườn đến quản lý chất lượng 1. Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015...
Top Bottom