Youtube.com/giaxaydung Kênh Video Giá Xây Dựng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Với mong muốn truyền tải nhiều bài học, bài giảng chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng, ứng dụng tin học vào máy tính với các đồng nghiệp một cách trực quan. Chúng tôi cho ra đời Kênh Giá Xây Dựng:

Có địa chỉ http://youtube.com/giaxaydung
Các bạn quan tâm có thể truy cập bằngđịa chỉ ngắn gọn youtube.com/giaxaydung

Các bạn cũng có thể tìm bằng cách vào youtube.com và gõ từ khóa gxd vào thanh tìm kiếm.
Các video hướng dẫn đăng ký tham gia, viết bài trên diễn đàn cũng được đăng tải trên Kênh.

Công ty Giá Xây Dựng đang tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng các video bài học, bài giảng ngày càng hay, chuyên nghiệp và có nội dung chuyên môn cao hơn để góp phần phổ biến kiến thức, thông tin văn bản pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước và các bài học chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần phát triển ngành và phát triển đất nước.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top