Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Các phần mềm ứng dụng tin học văn phòng

Các phần mềm tiện ích

Chủ đề
397
Bài viết
1,2K
Chủ đề
397
Bài viết
1,2K

Mạng Internet, website

Chủ đề
67
Bài viết
141
Chủ đề
67
Bài viết
141
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom