Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Tiến độ thực hiện dự án

Chủ đề
95
Bài viết
495
Chủ đề
95
Bài viết
495

Chọn hình thức quản lý dự án

Chủ đề
261
Bài viết
1.690
Chủ đề
261
Bài viết
1.690

Giải phóng mặt bằng

Chủ đề
315
Bài viết
1.924
Chủ đề
315
Bài viết
1.924

Quản lý rủi ro

Chủ đề
2
Bài viết
10
Chủ đề
2
Bài viết
10