Hỏi về giá vật liệu đến hiện trường tại cụm gốc

Thành viên đã xem (Total:0)

khucquynhnga

Thành viên mới
#1
Mình đang làm dự toán công trình ở Thái Nguyên.
Các bạn cho mình hỏi: Trong thông báo giá của Thái Nguyên có 2 phần là giá VL đến hiện trường xây lắp tại cụm gốc và trung tâm các huyện.
Vậy khi áp dụng thì lấy giá nào? Khi nào thì sử dụng giá tại cụm gốc?
Trân trọng cảm ơn!
 

thang48

Thành viên mới
#2
Mình đang làm dự toán công trình ở Thái Nguyên.
Các bạn cho mình hỏi: Trong thông báo giá của Thái Nguyên có 2 phần là giá VL đến hiện trường xây lắp tại cụm gốc và trung tâm các huyện.
Vậy khi áp dụng thì lấy giá nào? Khi nào thì sử dụng giá tại cụm gốc?
Trân trọng cảm ơn!
Giá tại cụm gốc được hiểu là giá tại trung tâm thành phố Thái Nguyên ( khái niệm này được nhắc đến trong thuyết minh bộ đơn giá Thái Nguyên năm 2006). Việc tính toán thêm cự ly vận chuyển phụ thuộc vào vị trí công trình so với nguồn cung cấp vật liệu trong báo giá