Hỏi về định mức chi phí thiết kế:

Thành viên đã xem (Total:0)

thn1976

Thành viên mới
#1
Đơn vị tôi có quản lý 1 dự án, dự án được thiết kế 2 bước, bước nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt.
Do điều kiện về nguồn vốn nên dự án được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2018-2020; giai đoạn 2 sau năm 2020.
Vậy tôi xin hỏi:
Định mức thiết kế của từng giai đoạn được xác định theo giá trị xây dựng của cả dự án hay xác định theo giá trị xây dựng của từng giai đoạn.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#2
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD