Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 bao cao tham dinh trong to chuc lua chon nha thau

Thành viên đã xem (Total:0)

Capcon

Thành viên rất nhiệt tình
#1
Quy định về thẩm định HSMT, HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Bao gồm các phụ lục kèm theo.
Mình gửi 02 file: 01 bản gốc pdf và 01 bản word để chỉnh sửa
 

Attachments