Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Giá và chi phí xây dựng

Đơn giá xây dựng công trình

Chủ đề
406
Bài viết
1,5K
Chủ đề
406
Bài viết
1,5K

Giá ca máy

Chủ đề
226
Bài viết
938
Chủ đề
226
Bài viết
938

Chỉ số giá, suất vốn đầu tư

Chủ đề
125
Bài viết
314
Chủ đề
125
Bài viết
314

Giá nhiên liệu, năng lượng

Giá nhiên liệu, năng lượng các thời điểm phục vụ xây dựng đơn giá, điều chỉnh dự toán
Chủ đề
54
Bài viết
206
Chủ đề
54
Bài viết
206

Đơn giá đất

Chủ đề
67
Bài viết
215
Chủ đề
67
Bài viết
215
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom