Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Word, Excel, PowerPoint

Microsoft Excel

Chủ đề
169
Bài viết
1K
Chủ đề
169
Bài viết
1K

Microsoft Powerpoint

Chủ đề
11
Bài viết
26
Chủ đề
11
Bài viết
26
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom