ASCE - American Society of Civil Engineers

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.554
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Các bạn download về máy nhé, nếu thú vị xin chung tay post lại diễn đàn để những người đi sau dễ dàng tham khảo, phục vụ phát triển.

A m e r i c a n S o c i e t y o f C i v i l E n g i n e e r s

M i n i m u m D e s i g n L o a d s f o r B u i l d i n g s a n d O t h e r S t r u c t u r e s

A. S_ C. E atau S. E_ I seri 7 tahun 05

Chapter 1. General (down-load PDF 178 kb) http://www.box.net/shared/zl5gdmga64

Chapter 2. Combinations of Loads (down-load PDF 75 kb) http://www.box.net/shared/qzlmxx2yoo

Chapter 3. Dead Loads Soil Loads and Hydrostatic Pressure
(down-load PDF 53 kb) http://www.box.net/shared/i1btsok82n

Chapter 4. Live Loads (down-load PDF 221 kb) http://www.box.net/shared/c39ip0ih3u

Chapter 5. Flood Loads (down-load PDF 164 kb) http://www.box.net/shared/l3y0v8u015

Chapter 6. Wind Loads (down-load PDF 2,232 kb) http://www.box.net/shared/19lcmv4eif

Chapter 7. Snow Loads (down-load PDF 474 kb) http://www.box.net/shared/otgmohd2o6

Chapter 8. Rain Loads (down-load PDF 37 kb) http://www.box.net/shared/gdvck4prc7

Chapter 9. Reserved for Future Provisions (down-load PDF 26 kb) http://www.box.net/shared/749f3xq036

Chapter 10. Ice Loads-Atmospheric Icing (down-load PDF 576 kb) http://www.box.net/shared/1p3lnlph7x

Chapter 11. Seismic Design Criteria (down-load PDF 498 kb) http://www.box.net/shared/kv2d7k9mey

Chapter 12. Seismic Design Requirements for Building Structures
(down-load PDF 1,242 kb) http://www.box.net/shared/zbsrjoyn5u

Chapter 13. Seismic Design Requirements for Nonstructural Components
(down-load PDF 553 kb) http://www.box.net/shared/639ed9xism

Chapter 14. Material-Specific Seismic Design and Detailing Requirements
(down-load PDF 528 kb) http://www.box.net/shared/4y0zvo2q7y

Chapter 15. Seismic Design Requirements for Nonbuilding Structures
(down-load PDF 760 kb) http://www.box.net/shared/qk0sn25y9e

Chapter 16. Seismic Response History Procedures
(down-load PDF 118 kb) http://www.box.net/shared/m6gx84nk6f

Chapter 17. Seismic Design Requirements for Seismically Isolated Structures
(down-load PDF 533 kb) http://www.box.net/shared/sdccu4th9b

Chapter 18. Seismic Design Requirements for Structures with Damping Systems
(down-load PDF 734 kb) http://www.box.net/shared/lz71aj39nv

Chapter 19. Soil Structure Interaction for Seismic Design
(down-load PDF 134 kb) http://www.box.net/shared/s799zy1ytu

Chapter 20. Site Classification Procedure for Seismic Design
(down-load PDF 88 kb) http://www.box.net/shared/fu9zj4j9lg

Chapter 21. Site-Specific Ground Motion Procedures for Seismic Design
(down-load PDF 1,633 kb) http://www.box.net/shared/dg1p9t4mjj

Chapter 22. Seismic Ground Motion and Long-Period Transition Maps
(down-load PDF 1,424 kb) http://www.box.net/shared/sgo2mju54v

Chapter 23. Seismic Design Reference Documents (down-load PDF 147 kb) http://www.box.net/shared/tfl1o5d9di

Appendix 11A Quality Assurance Provisions
Appendix 11B Existing Building Provisions
Appendix C Serviceability Considerations (down-load PDF 239 kb) http://www.box.net/shared/ppj7l9vyxa

COMMENTARY (down-load PDF 6,616 kb) http://www.box.net/shared/ui357rq9ct
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top