Bộ tiêu chuẩn đánh giá nhóm dự án-có hậu tạ

luongvancanh

Thành viên có triển vọng
Chào các bạn.
Tôi đang xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực Ban QLDA của Việt nam, do đó cần các bạn đóng góp ý kiến giúp, hậu tạ bằng 6 tháng sử dụng phần mềm dự toán miễn phí.

1. Nếu trả lời bằng web thì vào địa chỉ sau http://tinyurl.com/ko2h8qy, nên chọn hình thức này:
2. Nếu làm bằng file Word đính kèm thì gởi lại cho Cảnh theo địa chỉ mail luongvancanh@gmail.com

Cảm ơn anh chị em trước nhé.

MODE vui lòng đừng xóa topic này nhé, vì sự nghiệp chung của QLDA Việt nam

Cảnh.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top