Các Thông tư về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Các Thông tư về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP
Ngày 14/08/2019 Chính phủ có Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 68 có hiệu lực từ 01/10/2019 và các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32 cũng hết hiệu lực theo.
Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng cho anh/em rất nhiều quà ăn tết. Xin mời anh em tải về tranh thủ Tết được nghỉ nghiên cứu nhé:
60703
1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
Link 1: http://xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/835499/37.
Link 2 (mình dự phòng để giúp web của Bộ Xây dựng lúc quá tải): https://bom.to/giaxaydungvn-Thong-tu-09-2019-TT-BXD-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng
Link 1: http://xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/856737/37
Link dự phòng:
- Tập định mức dự toán xây dựng công trình (Mã bắt đầu bằng chữ A): Dự toán GXD Cloud
- Tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình (Mã bắt đầu bằng chữ B): Dự toán GXD ME
- Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (Mã bắt đầu bằng chữ M): Dự toán GXD MEP
- Định mức dự toán khảo sát (Mã bắt đầu bằng chữ C): Dự toán GXD khảo sát
- Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành (Mã bắt đầu bằng chữ D): Dự toán GXD thí nghiệm

3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Link 1: http://xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/856765/37
Lời văn: http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102707
Phụ lục 1: http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102706
Phụ lục 2: http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102705

Link 2 GXD dự phòng:

4. Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
Link 1:
Link 2 GXD dự phòng: https://bom.to/12-2019-TT-BXD-26-12-2019-co-so-du-lieu-QL-chi-phi

5. Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Link 1: http://www.moc.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102704

6. Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
Link 1: http://www.moc.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102710

7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
Link 1: http://xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102708
Link 2 GXD dự phòng: https://bom.to/gxd-gia-nhan-cong

8. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Link 1: http://www.moc.gov.vn/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/857354/37
Link 2 GXD dự phòng: https://bom.to/phan-mem-Du-toan-GXD-chi-phi-quan-ly-du-an-tu-van

7. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Link 1: http://www.moc.gov.vn/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/857346/37?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30
Link 2 GXD dự phòng:

8. Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư
Link 1: http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102713
Link 2 GXD dự phòng:

Thông báo:
- Admin GXD sẽ đứng ra tổ chức các buổi hội thảo để phổ biến các Thông tư nói trên, các bạn chú ý cập nhật nắm bắt thông tin nhé
- Với lượng thông tin và số liệu rất nhiều như trên, dự kiến phần mềm Dự toán GXD sẽ cập nhật phiên bản mới và cơ sở dữ liệu vào ngày 15/02/2019 (ngày Thông tư số 09/2019/TT-BXD có hiệu lực).
- Vì bản cập nhật là miễn phí GXD rất welcome các Mạnh Thường Quân, các bạn bè đồng nghiệp tham gia vào chương trình soát xét, quyên góp, ủng hộ kinh phí cho chương trình nâng cấp này. Mọi chi tiết xin liên hệ email theanh@gxd.vn hoặc nhắn tin trực tiếp vào Fb: facebook.com/dutoangxd.
 

Bình luận


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Danh mục văn bản và tài liệu Quản lý Chất lượng công trình xây dựng
  • 43.220
  • 1
Danh mục các văn bản về quản lý chất lượng công trình xây dựng cập nhật tới tháng 06/2019 I. Các văn bản quy định sát sườn đến quản lý chất lượng 1. Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015...
Top Bottom