Các từ vựng tiếng anh doanh nghiệp cần biết

Dao Cham

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
22/8/17
Bài viết
13
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tại các công ty nước ngoài, nhân viên cần nắm được tiếng anh giao tiếp trong công sở để trao đổi công việc. Ngoài ra, các từ vựng tiếng anh doanh nghiệp cũng rất quan trọng để mỗi người nắm được chức năng, nhiệm vụ chi tiết phòng ban. Các từ vựng tiếng anh doanh nghiệp sau đây sẽ vô cùng cần thiết:
The Office function: Chức năng hành chính văn phòng
Office work: Công việc hành chính văn phòng
Filing: Lưu trữ, sắp xếp HS
Correspondence: Thư tín liên lạc
Computing: Tính toán
Communication: Truyền thông
Paper handli: Xử lý công văn giấy tờ
Information handling: Xử lý thông tin
Top management: Cấp quản trị cao cấp
Middle management: Cấp quản trị cao trung
Supervisory management: Cấp quản đốc
Input Information flow: Luồng thông tin đầu vào
Output Information flow: Luồng thông tin đầu ra
Internal Information flow: Luồng thông tin nội bộ
Managerial work: Công việc quản trị
Scientific management: Quản trị một cách khoa học
Office planning: Hoạch định hành chính văn phòng
Strategic planning: Hoạch định chiến lược
Operational planning: Hoạch định tác vụ
Centralization: Tập trung
Decentralization: Phân tán
Physical Centralization: Tập trung vào một địa bàn
Functional Centralization: Tập trung theo chức năng
Organizing: Tổ chức
Officer services: Dịch vụ hành chính văn phòng
Intradepartment relationship: Mối quan hệ liên nội bộ, phòng ban
Customers relationship: Mối quan hệ với khách hàng
Processional relationship: Mối quan hệ nghề nghiệp
Controlling: Kiểm tra
Monitoring: Kiểm soát
Strategic control: Kiểm tra chiến lược
Operational control: Kiểm tra tác vụ
Long term/ long run/ long rage: Dài hơi, trường kỳ
Short term/ short run/ short rage: Ngắn hạn, đoản kỳ
Mid term/ mid run/ mid rage: Trung hạn
Administrative control: Kiểm tra hành chính
Operative control: Kiểm tra hoạt động tác vụ
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top