Các văn bản của SXD tỉnh Quảng Ninh v/v sử dụng cát nghiền thay cho cát tự nhiên

phamngoanmda

Thành viên nhiều triển vọng
Các văn bản V/v tăng cường quản lý và sử dụng vật liệu đầu vào để sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Công bố giá cát nghiền cho bê tông và vữa, cấp phối đá dăm loại 2 của công ty cổ phần Thiên Nam từ ngày 01/7/2017
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top