Cách hiển thị đầy đủ chữ tự động khi dùng wraptext với sheet chứa nhiều trang trong excel 2010 !

Thanhpc30303

Thành viên nhiều triển vọng
File excel mình đính kèm lên, dòng thứ 12 chưa hiện hết chữ, mình có gần 40 dòng, có dòng phải 2 hàng mới hiện đủ chữ, có dòng chỉ cần 1 hàng, vậy có cách nào nhanh để làm 40 dòng này hiện đầy đủ chữ 1 cách nhanh chóng mà không phải kéo thủ công từng dòng ! Trân trọng !
 

File đính kèm

pibebong

Thành viên có triển vọng
cái này mình cũng bị. kéo thủ công cực lắm. có cao nhân nào biết chỉ dùm với
 

vanle33

Thành viên mới
File excel mình đính kèm lên, dòng thứ 12 chưa hiện hết chữ, mình có gần 40 dòng, có dòng phải 2 hàng mới hiện đủ chữ, có dòng chỉ cần 1 hàng, vậy có cách nào nhanh để làm 40 dòng này hiện đầy đủ chữ 1 cách nhanh chóng mà không phải kéo thủ công từng dòng ! Trân trọng !
Trên máy của tôi thì đều hiển thị đầy đủ nội dùng của dòng 12 đến 40 khi mở file của bạn. Trên máy bạn không hiển thị đầy đủ ah?
Vậy kéo chọn dòng 12 đến dòng 40 rồi nháy kép vào vạch kẻ ngang giữa hai dòng bất kỳ trong nhóm vừa chọn (khi con trỏ chuột hiện lên kẻ ngang và 2 mũi tên chỉ lên, xuống màu đen thì nháy kép).
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top