Cách xử lý khi mở file QLCL và gặp báo lỗi "Excel found unreadable content in QLCL cong trinh..."

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.044
Điểm tích cực
6.347
Điểm thành tích
113
Cách xử lý khi mở file QLCL và gặp báo lỗi "Excel found unreadable content in... thì cũng đừng lo lắng. Đây là do file làm trên Excel 2013 hoặc 2016, bạn mở bằng Excel 2007 thì nó báo như vậy.
excel-found-unreable-content.jpg
1. Bạn cứ chọn Yes, sau đó lưu lại và dùng bình thường.
2. Nếu không mở được mà màn hình Excel cứ ở tình trạng giật giật, thì bạn tìm 1 máy có Excel 2010 để mở file ra, Save lại. Rồi đem file về máy Excel 2007 của bạn mở ra và dùng bình thường.

Bạn nên cài lên Excel 2010, 2013 hoặc 2016 để dùng GXD thì sẽ không gặp lỗi này.

Học tiếng Anh nhé: "Excel found unreadable content in 'QLCL Congtrinh BBHT.xltm'. Do you want to recover the contents of this workbook? If you trust the source of this workbook, click Yes. "

- Excel found: Excel đã tìm thấy (found là quá khứ của động từ find)
- unreadable content: nội dung không thể đọc (do file Excel 2013 có thể có nội dung không tương thích với Excel 2007, tất nhiên cả Excel 2003).
- Do you want to recover the contents of this workbook? Bạn có muốn khôi phục các nội dung của file này không?
- If you trust the source of this workbook, click Yes. Nếu bạn tin tưởng ở nguồn gốc, xuất xứ của file này, kích vào Yes.
- Unreadable: Không thể đọc
- Content: nội dung
- Recover: khôi phục, phục hồi
- Trust: tin tưởng
- Source: nguồn gốc, xuất xứ
- Workbook: là không gian làm việc trong 1 bảng tính Excel gồm nhiều sheet, ta hiểu luôn là file Excel


Sử dụng phần mềm QLCL GXD các bạn chịu học sẽ giỏi dần tiếng Anh chuyên ngành sử dụng cho công việc.
Liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 để đặt mua phần mềm.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top