Cập nhập các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến thiết kế xây dựng công trình năm 2014

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
856
Điểm tích cực
1.689
Điểm thành tích
93
KHẢO SÁT XÂY DỰNG
-TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng
-TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá
-TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
-TCVN 9402:2012 Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng các - tơ
-TCVN 9437:2012 Khoan thăm dò địa chất công trình

TẢI TRỌNG – SỐ LIỆU KHÍ HẬU – CƠ SỞ THIẾT KẾ
-TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế
-TCVN 4088:1997 Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng
-TCVN 6203:2012 (ISO 7437:1990) Cơ sở để thiết kế kết cấu - Các ký hiệu - Ký hiệu quy ước chung
-TCXD 229:1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737:1995

THÍ NGHIỆM CỌC
-TCVN 9393:2012 Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
-TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi- Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm
-TCVN 9397:2012 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
-TCXD 88:1982 Cọc. Phương pháp thí nghiệm hiện trường
-TCXD 196:1997 Nhà cao tầng - Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

THÍ NGHIỆM NỀN ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG
-TCVN 8861:2011 Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng
-TCVN 9350:2012 Đất xây dựng- Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
-TCVN 9351:2012 Đất xây dựng- Phương pháp thí nghiệm hiện trường- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
-TCVN 9352:2012 Đất xây dựng- Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh
-TCVN 9354:2012 Đất xây dựng- Phương pháp xác định mođun biến dạng hiện trường bằng tấm nén phẳng

NỀN & MÓNG, MÓNG CỌC, TƯỜNG CHẮN
-TCVN 7888:2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước
-TCVN 9355:2012 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước
-TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
-TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán
-TCVN 9403:2012 Gia cố nền đất yếu - Phương pháp trụ đất xi măng
-TCXD 189:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thiết kế
-TCXD 195:1997 Nhà cao tầng . Thiết kế cọc khoan nhồi
-TCXD 205:1998 Móng cọc . Tiêu chuẩn thiết kế
-TCXD 245:2000 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
-TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế
-TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước
-TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren
-TCVN 9344:2012 Kết cấu bê tông cốt thép. Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
-TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
-TCVN 9384:2012 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng –Yêu cầu sử dụng.
-TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống- Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu
-TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
-TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang
-TCXD 198:1997 Nhà cao tầng . Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối

KẾT CẤU THÉP
-TCVN 5575:2012 Kết cấu thép- Tiêu chuẩn thiết kế

CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT
-TCVN 8629:2010 (ISO 6897:1984) Rung động và chấn động. Hướng dẫn đánh giá phản ứng của cư dân trong các công trình cố định đặc biệt những công trình nhà cao tầng và công trình biển chịu chuyển động lắc ngang tần số thấp ( từ 0,063 Hz đến 1 Hz )
-TCVN 9386-1:2012 Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà
-TCVN 9386-2:2012 Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật

KẾT CẤU GẠCH ĐÁ
-TCVN 5573:1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế
-TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

KẾT CẤU GỖ & TRE - PHÒNG CHỐNG MỐI
-TCVN 7958:2008 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.
-TCVN 8268:2009 Bảo vệ công trình xây dựng. Diệt và phòng chống mối công trình xây dựng đang sử dụng
-TCVN 8573:2010 Tre - Thiết kế kết cấu
-TCXD 204:1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

CHỐNG ĂN MÒN KẾT CẤU
-TCVN 3993:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
-TCVN 3994:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực
-TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

CÔNG TRÌNH BIỂN
-TCVN 6170-1:1996 Công trình biển cố định – Phần 1: Quy định chung
-TCVN 6170-2:1998 Công trình biển cố định – Phần 2: Điều kiện môi trường
-TCVN 6170-3:1998 Công trình biển cố định – Phần 3: Tải trọng thiết kế
-TCVN 6170-4:1998 Công trình biển cố định – Phần 4:Thiết kế kết cấu thép
-TCVN 6170-5:1999 Công trình biển cố định – Phần 5:Thiết kế kết cấu hợp kim nhôm
-TCVN 6170-6:1999 Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 6: Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
-TCVN 6170-7:1999 Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 7: Thiết kế móng
-TCVN 6170-8:1999 Công trình biển cố định – Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn
-TCVN 6170-9:2000 Công trình biển cố định. Phần 9: Kết cấu. Giàn thép kiểu Jacket
-TCVN 6170-10: 2000 Công trình biển cố định. Phần 10: Kết cấu. Giàn trọng lực bê tông

ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU, KHÍ
-TCVN 4090:1985 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Tiêu chuẩn thiết kế
-TCVN 5066:1990 Đường ống chính dẫn khí đốt, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dưới đất - Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn
-TCXD 177:1993 Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền. Quy định kỹ thuật tạm thời về hành lang an toàn

BÊ CHỨA KHÍ HÓA LỎNG BẰNG THÉP
-TCVN 8615-1:2010 Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép, hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hóa lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0 độ C đến -165 độ C - Phần 1: Quy định chung
-TCVN 8615-2:2010 Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép, hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hóa lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0 độ C đến -165 độ C - Phần 2: Các bộ phận kim loại
-TCVN 8615-3:2010 Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép, hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hóa lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0 độ C đến -165 độ C - Phần 3: Các bộ phận bê tông
 

ale_111

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
28/12/11
Bài viết
16
Điểm tích cực
40
Điểm thành tích
13
Gửi các bạn một số tiêu chuẩn (TCVN4601:2012 và TCVN4451:2012). Các bạn cần chung tay đóng góp, mỗi người một ít thì mới đầy đủ được.
Mình đang có một số tiêu chuẩn mới công bố trong các năm 2011, 2012, 2013 và 2014.
Bạn nào cần thì cứ nêu Số hiệu tiêu chuẩn ra; nếu có mình sẽ gửi ngay!

Chúc thành công ^-^
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

ale_111

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
28/12/11
Bài viết
16
Điểm tích cực
40
Điểm thành tích
13
Vì file nặng hơn quy định của diễn đàn
nên tôi mới upload được 3 Tiêu chuẩn này thôi
Sẽ gửi bạn 2 tiêu chuẩn sau nhé (upload lên diễn đàn để mọi người đều có thể download về dùng được, nên tôi sẽ không gửi vào email của bạn nữa)
 

File đính kèm

botat

Thành viên mới
Tham gia
27/9/10
Bài viết
1
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tuổi
48
Gửi bạn 5 tiêu chuẩn này nhé TCVN 4602:2012, TCVN 9210:2012 , TCVN 4205:2012, TCVN 4260:2012, TCVN 4529:2012.
Chúc thành công.
Cảm ơn bạn đã upload, dự liệu rất hữu ích với cộng đồng.
 

tuanpa75

Thành viên mới
Tham gia
28/1/08
Bài viết
2
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Cám ơn các bạn đã upload. dữ liệu rất hay
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top