Câu hỏi dạng đóng trong tiếng Anh

saielight

Thành viên cực kỳ nhiệt tình
Tham gia
12/4/17
Bài viết
392
Điểm tích cực
4
Điểm thành tích
16
Tuổi
31
Những câu hỏi đóng thường có câu trả lời dưới dạng có / không, đúng / sai.

(yes/no, true/false, right/wrong)

When ban trả lời yes/no Bạn có thể sử dụng do/does, am/is/are or have/has as question.

We use do or have or am with personal pronouns (I).

We use does or has or is with third person singular pronouns (he, she, it) and with singular noun forms.

We use do or have or are with other personal pronouns (you, we they) and with plural noun forms.

Yes/no questions with the verb be are created by moving the verb be to the beginning of the sentence. In other words the subject and the verb change their positions in statements and questions.

Xem thêm: nhung cau noi tieng anh hay ve tinh yeu

Statement:

I am from England.

Question:

Am I from England?

When forming questions in the present continuous tense use the verb to be.

To be

I am speaking English. = Am I speaking English?

You are speaking English. = Are you speaking English?

He is speaking English. = Is he speaking English?

She is speaking English. = Is she speaking English?

It is speaking English. = Is it speaking English?

We are speaking English. = Are we speaking English?

They are speaking English. = Are they speaking English?

Khi đặt câu hỏi cho câu trả lời yes/no, động từ to be "am/is/are phải đảo lên trước câu hỏi.

Xem thêm: thành ngữ tiếng anh

To do

Tương tự, với động từ "do khác ta sử dụng động từ "do/does" lên đầu câu hỏi..

I do.= Do I?

You do. = Do you?

He does. =Does he?

She does. = Does she?

It does. = Does it?

We do. = Do we?

They do. = Do they?

To Have

I have (got) an English book.= Have I (got) an English book?

You have (got) an English book = Have you (got) an English book?

She has (got) an English book = Has she (got) an English book?

It has (got) an English book = Has it (got) an English book?

We have (got) an English book = Have we (got) an English book?

They have (got) an English book = Have they (got) an English book?

Bạn cũng có thể dùng trợ động từ "do" đảo lên đầu.

I have breakfast every morning.= Do I have breakfast every morning?

You have breakfast every morning. = Do you have breakfast every morning?

Với các động từ khác tương tự ta sử dụng trợ động từ do/does

she often goes home late = Does she often go home late?

I like football = Does you like football?

Xem thêm: bài tiếng anh giới thiệu về bản thân
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top