Chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD sao không tính thuế Giá trị gia tăng VAT cho phần chi phí trực tiếp?

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Câu hỏi: Chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD sao không tính thuế Giá trị gia tăng VAT cho phần chi phí trực tiếp?

Giải đáp:

1. Hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng
Theo phụ lục 9 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 29/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Công thức xác định Dự toán chi phí khảo sát xây dựng trong Thông tư số 09/2019/TT-BXD:

Gks = [(T + GT + TL) + Cpvks ] x (1 + TGTGT) + Cdp

Trong đó:
- Gks: dự toán chi phí khảo sát xây dựng;
- T: chi phí trực tiếp;
- GT: chi phí gián tiếp;
- TL: thu nhập chịu thuế tính trước;
- Cpvks: chi phí khác phục vụ công tác khảo sát;
- TGTGT: thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác khảo sát xây dựng;
- Cdp: chi phí dự phòng.

So với Thông tư số 01/2017/TT-BXD thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD thay đổi các khoản mục chi phí:
- Bỏ Chi phí hạng mục chung.
- Bổ sung chi phí Gián tiếp gồm: Chi phí chung và Chi phí lán trại, chi phí không xác định được khối lượng từ thiết kế, chi phí gián tiếp khác (nếu có).

2. Xin lưu ý về lỗi chế bản:

Lỗi 1
: Công thức xác định Dự toán chi phí khảo sát xây dựng trong Thông tư số 09/2019/TT-BXD bị lỗi chế bản. Tôi đã trao đổi với người soạn thảo và cán bộ có trách nhiệm của Cục Kinh tế và quản lý xây dựng – Bộ Xây dựng, xác nhận là bị thiếu dấu [ ] khi tính thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, khi lập dự toán, anh/em chủ động bổ sung thêm dấu [ ] (tương tự TT01) nhé, chứ không thì thiếu chết.
Nếu không yên tâm, công ty bạn hãy gửi văn bản về Bộ Xây dựng để hỏi nhé (bài này chỉ mong là chia sẻ giúp Cục với Bộ để anh em hiểu rõ vấn đề thôi). Bởi khảo sát cũng là sản phẩm của đơn vị tư vấn và theo luật thuế giá trị gia tăng cũng chịu thuế VAT chứ không chỉ phần chi phi phục vụ khảo sát. Các thông tư cũ thì công thức vẫn tính thuế đầy đủ.

Gks = [(T + GT + TL) + Cpvks ] x (1 + TGTGT) + Cdp​

Lỗi 2: 1 lỗi nữa là Thông tư số 09/2019/TT-BXD đã quên mất không nói ở điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành là thay thế Thông tư số 01/2017/TT-BXD. Tuy nhiên, mình nên hiểu là TT09 đã thay thế cả 01 và áp dụng TT09. Bởi nếu không vậy thì:
1) Phụ lục số 09 về Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát của TT09 là thừa;
2) Cơ cấu tổng hợp chi phí trong đó có chi phí gián tiếp sẽ khập khiễng (trong dự án có dự toán xây dựng và lắp đặt thiết bị theo TT09 thì tính Gián tiếp, nếu khảo sát tính theo 01 thì sẽ không có khoản GT -> khập khiễng).

3. Cập nhật PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD chạy mẫu dự toán khảo sát xây dựng

- Mở phần mềm Dự toán GXD, chạy lệnh Trợ giúp > Thông tin phần mềm > Cập nhật. Nhớ sao lưu dữ liệu, các file mẫu của bạn ở phiên bản cũ để có gì còn khôi phục nhé.
- Trong phần mềm Dự toán GXD bạn chạy lệnh Hồ sơ > Chọn mẫu dự toán -> DutoanKs-TT09.xltm để chạy dự toán khảo sát theo TT09 nhé.

61134

Chọn mẫu dự toán khảo sát theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD​
Bạn lưu ý là ở phiên bản mới, Dự toán GXD đã cải tiến hộp thoại lựa chọn mẫu có thể khác, nhưng bạn cứ nhìn file mẫu có tên là DutoanKS-TT09_2019.xltm để chạy dự toán khảo sát xây dựng.​
4. Bảng tổng hợp dự toán chi phí khảo sát trong Dự toán GXD theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD

61135

Bảng tổng hợp dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo phụ lục 09 Thông tư số 09/2019​

Bạn vào sheet Du toan KS tra mã công tác, chạy định mức, đơn giá, nhập giá vật liệu, nhân công, máy tương tự như lập dự toán chi phí xây dựng.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top