Công bố chỉ số giá xây dưng tỉnh Bình Thuận 2013 và 2014

DutoanGXD

SmartSoftware
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2013

Quyết định số 103/QĐ-SXD ngày 16/4/2013 của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng tháng 3 và quý I năm 2013
-> Tệp đính kèm: Quyết định số 103/QĐ-SXD

Nguồn: http://sxd.binhthuan.gov.vn
 

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Quyết định số 272/QĐ-SXD ngày 11/11/2013 của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng tháng 10 năm 2013.
 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11, 12, Quý IV và năm 2013:

- Quyết định số 282/QĐ-SXD ngày 04/12/2013 của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng tháng 11 năm 2013.

- Quyết định số 06/QĐ-SXD ngày 13/01/2014 của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, Quý IV và năm 2013.

Nguồn: http://sxd.binhthuan.gov.vn
 

File đính kèm

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Quyết định số 25/QĐ-SXD ngày 14/3/2014 của Sở Xây dựng Bình Thuận về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2014./.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top