Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD năm 2009 Tỉnh Quảng Ngãi

trungnghia279

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo Giá vật liệu xây dựng tháng 12/2008 và tháng 01/2009 của tỉnh Quảng Ngãi. Ai cần dùng có thể download nhé!
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Giá VLXD tháng 02 năm 2009 - Sở Xây dựng Quảng Ngãi
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Công bố giá VLXD tháng 3/2009 Tỉnh Quảng Ngãi theo CV số 265/SXD-KHKTTĐ ngày 9/4/2009 của sở Xây Dựng.
Nguồn : moc.gov.vn
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93

File đính kèm

trungnghia279

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Giá VLXD tỉnh Quảng Ngãi tháng 6/2009

Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 5/2009
 

File đính kèm

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63

trungnghia279

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 7/2009

Thông báo Giá vật liệu xây dựng tháng 7/2009 của tỉnh Quảng Ngãi. Ai cần dùng có thể download nhé!
 

File đính kèm

trungnghia279

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9/2009

Thông báo Giá vật liệu xây dựng tháng 9/2009 của tỉnh Quảng Ngãi. Ai cần dùng có thể download nhé!
 

File đính kèm

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63

trungnghia279

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Thông báo Giá vật liệu xây dựng tháng 11/2009 của tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo Giá vật liệu xây dựng tháng 9/2009 của tỉnh Quảng Ngãi. Ai cần dùng có thể download nhé!
 

File đính kèm

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63

nguynquan

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Cám ơn GXD đã giúp tôi có tài liệu cần thiết này. Thật là tuyệt vời
 

datdathanh259211

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Cần Gấp
Nhờ xin giá VLXD tháng 12 năm 2009 tỉnh Quảng Ngãi theo số 15/SXD-KHKTTD ngày 07/10/2010 của sở xây dựng Quảng Ngãi. xin cảm ơn
Nhờ GXD gửi vào mail datdathanh259211@gmail.com
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom