Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD năm 2014 tỉnh Bắc Giang

nqduong

Thành viên năng động
Bài viết
60
Điểm thành tích
33
Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 01 năm 2014 kèm theo văn bản số 01/2014/CBGVTXD-LS ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Nguồn:
http://soxaydung.bacgiang.gov.vn
 

File đính kèm

nqduong

Thành viên năng động
Bài viết
60
Điểm thành tích
33
Công bố giá VLXD tháng 02 năm 2014 tỉnh Bắc Giang

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 02 năm 2014 kèm theo văn bản số 02/2014/CBGVTXD-LS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Nguồn:
http://soxaydung.bacgiang.gov.vn
 

File đính kèm

nguyenxuandoi

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
199
Điểm thành tích
28
Công bố giá VLXD tháng 03 năm 2014 tỉnh Bắc Giang

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 03 năm 2014 kèm theo văn bản số 03/2014/CBGVTXD-LS ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Nguồn: Mr Minh - Sở XD Bắc Giang
 

File đính kèm

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63

nqduong

Thành viên năng động
Bài viết
60
Điểm thành tích
33
Công bố giá VLXD tháng 05 năm 2014 tỉnh Bắc Giang

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 05 năm 2014 kèm theo văn bản số 05/2014/CBGVTXD-LS ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Nguồn:
http://soxaydung.bacgiang.gov.vn
 

File đính kèm

nqduong

Thành viên năng động
Bài viết
60
Điểm thành tích
33
Công bố giá VLXD tháng 06 năm 2014 tỉnh Bắc Giang

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 06 năm 2014 kèm theo văn bản số 06/2014/CBGVTXD-LS ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Nguồn:
http://soxaydung.bacgiang.gov.vn
 

File đính kèm

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63
Công bố giá VLXD tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 9 năm 2014

Giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 9 năm 2014.
 

File đính kèm

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63
Văn bản số 10/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 10 năm 2014 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Văn bản số 11/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 12 năm 2014 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom