Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp 2011

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Tháng 5

Công bố giá VLXD tháng 5/2011 của tỉnh Đồng Tháp của Liên Sở: Sở Tài chính - Sở Xây dựng Đồng Tháp
Nguồn: khogia.vn
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 6/2011

Công bố giá VLXD tháng 6/2011 tỉnh Đồng Tháp của Liên Sở: Sở Tài chính - Sở Xây dựng Đồng Tháp
Link tải File: Download
Nguồn: Thư Viện giaxaydung.vn
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Tháng 1

Mình Up Báo giá VLXD tháng 1 còn thiếu để cho nó đủ bộ luôn
Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của Sở Tài chính - Sở Xây dựng Đồng Tháp
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 07/2011 - TCXD Đồng Tháp

Số: 276/CB-LS

Nguồn BXD
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Báo giá VLXD tháng 8

Công bố giá VLXD tháng 08/2011 - TCXD Đồng Tháp Số 366/CB-LS ngày 07/9/2011
File gốc của bạn sagiang3888 (file excel) không tiện cho mọi người lắm nên mình đã convert nó sang định dạng pdf cho mọi người đều dễ sử dụng
Xin cảm ơn bạn sagiang3888
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Giá VLXD tháng 9/2011 - Liên sở TCXD Đồng Tháp

Số: 435/CB-LS

Nguồn: BXD.

(bản scan)
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Giá VLXD tháng 10/2011 - Liên sở TCXD Đồng Tháp (Bản scan có dấu)

Số: 483/CB-LS

Nguồn: BXD
.
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Giá vật liệu xây dựng tháng 11/2011- SXD Đồng Tháp
Số: 546/CB-LS
Nguồn: BXD
.
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93

File đính kèm

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Giá vật liệu xây dựng tháng 12/2011 ngày 9/1/2012 - Sở xây dựng Đồng Tháp
Số: 47/CB-LS
Nguồn: moc.gov.vn

Toàn văn xem File đính kèm
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom