Công cụ không thể thiếu cho cán bộ quản lý dự án

dai22it

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa xin trân trọng giới thiệu tới Quý cơ quan giải pháp phần mềm sau:
PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - CPM

CPM là phần mềm công cụ cá nhân để quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 112/2009/NĐCP.
Các tính năng chính:
1. Quản lý danh mục công việc trong các giai đoạn của quá trình phát triển dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc:
 • Xin chủ trương đầu tư
 • Chuẩn bị đầu tư
 • Thực hiện đầu tư
 • Kết thúc đầu tư và đưa dự án và khai thác, sử dụng
2. Quản lý tiến độ

 • Lập tiến độ theo kế hoạch của dự án
 • Quản lý tiến độ thực hiện
 • Thể hiện toàn bộ tiến trình dự án một cách trực quan thông qua sơ đồ Gantt và các biểu đồ tài chính, vật liệu, nhân công, máy.
3. Quản lý chi phí dự án, bao gồm:
 • Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình.
 • Các loại chi phí: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng (dự phòng theo theo khối lượng và dự phòng theo trượt giá)
4. Quản lý thông tin dự án
 • Thông tin chung
 • Quyết định đầu tư, các quyết định đầu tư bổ sung hoặc điều chỉnh
 • Quyết định phê duyệt TKKT-TDT và các quyết định phê duyệt bổ sung hoặc điều chỉnh
 • Quản lý các văn bản, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến dự án.
5. Quản lý nhà thầu – gói thầu
 • Quản lý danh sách nhà thầu
 • Thông tin các gói thầu.
 • Quản lý quá trình thực hiện của nhà thầu
 • Quản lý các hợp đồng và công nợ
6. Quản lý quá trình tạm ứng, thanh – quyết toán vốn
 • Tạm ứng theo hợp đồng
 • Thanh toán vốn theo biên bản nghiệm thu
 • Quyết toán vốn hạng mục và quyết toán toàn bộ công trình (dự án)
7. Quản lý danh mục và quản lý khối lượng công việc:
 • CPM nhận trực tiếp dữ liệu dự toán và thông tin dự án từ phần mềm dự toán CE 8.0 (Phần mềm dự toán của Hài Hòa phiên bản 8.0)
 • Dữ liệu có thể được dán vào danh sách công việc từ bảng tính Excel
 • Nhập trực tiếp dữ liệu từ bàn phím thông qua hệ thống định mức công bố mới của Bộ xây dựng như 1776; 1777; 1778; 1779 và các đơn giá tham khảo của 64 tỉnh thành bao gồm Định mức, Đơn giá chuyên ngành: Bưu chính, Điện lực, Xây dựng, Giao thông.
 • Hỗ trợ bóc tách tiên lượng qua biểu thức, theo dài – rộng – cao, phần mềm có sẵn thư viện hình học hỗ trợ bóc tách tiên lượng.
8. CPM là cầu nối giữa chủ đầu tư với các cơ quan quản lý và các đối tác trong quá trình thực hiện dự án:
 • Quản lý được các loại hóa đơn, chứng từ liên quan đến quá trình thực hiện.
 • Có đầy đủ các mẫu báo cáo dự toán, thông tin dự án, mẫu biên bản nghiệm thu, bảng kê giá trị xây lắp hoàn thành, mẫu biểu thanh – quyết toán để cung cấp cho các cơ quan quản lý về kế hoạch đầu tư, tài chính, kho bạc, ngân hàng…
 • Các báo cáo có thể cung cấp dưới dạng bản in, dữ liệu dạng Word, Excel hoặc dưới dạng dữ liệu mở XML.
 • Dữ liệu chi tiết về dự án có thể được cung cấp toàn bộ hoặc từng phần cho các đối tác dưới dạng XML phục vụ cho công tác tổng hợp, báo cáo, giám thiểu chi phí nhập lại dữ liệu cho các hệ thống thông tin quản lý đầu tư.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top