Danh mục các văn bản về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng

langduca

Thành viên gần đạt hạng rất tuyệt vời
Tham gia
12/12/07
Bài viết
977
Điểm tích cực
239
Điểm thành tích
63
1. Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng (Kích vào đây để dowload)

2. Công văn 1551/BXD-KTXD ngày 1 tháng 8 năm 2008 của Bộ Xây Dựng V/v: Hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư 09/2008/TT-BXD (Kích vào đây để dowload)

3. Công văn 1565/TTg-KTN ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng (Kích vào đây để dowload)

4. Công văn 2057/BXD-KTXD ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Bộ Xây Dựng V/v: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng (Công văn này thực hiện Công văn 1565/TTg-KTN ở mục 3) (Kích vào đây để dowload)

5. Công văn 26/BXD-KTXD ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Bộ Xây Dựng V/v: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Kích vào đây để dowload)
 

langduca

Thành viên gần đạt hạng rất tuyệt vời
Tham gia
12/12/07
Bài viết
977
Điểm tích cực
239
Điểm thành tích
63
Danh mục các văn bản quy định về điều chỉnh dự toán khi thay đổi chế độ lương

1. Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình (Kích vào đây để dowload)

2. Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (Kích vào đây để dowload)

3. Thông tư 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (Kích vào đây để dowload)

4. Thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (Kích vào đây để dowload)
 

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Tham gia
12/7/08
Bài viết
1.541
Điểm tích cực
1.147
Điểm thành tích
113
Tổng hợp các văn bản về hướng dẫn điều chỉnh chi phí các tỉnh thành

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Download)

Hướng dẫn về việc điều chỉnh giá gói thầu và hình thức thực hiện hợp đồng các gói thầu xây dựng công trình do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Download)

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Sóc Trăng (Download)

Công bố và hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Download)

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu chung và quy định quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên (Download)

Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu chung và quy định quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên (Download)

Quyết định về việc bàn hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu chung; quy định điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Download)

Quyết định về việc áp dụng hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Tuyên Quang (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá theo văn bản số 564/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Download)

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Download)

Quyết định về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu , nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Download)

Quyết định về việc thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 14/07/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Download)

Bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 20/06/2008 của UBND tỉnh về thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Download)
 

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Tham gia
12/7/08
Bài viết
1.541
Điểm tích cực
1.147
Điểm thành tích
113
Tổng hợp văn bản về điều chỉnh chi phí các tỉnh thành

Hướng dẫn sửa đổi bổ xung điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Download)

Hướng dẫn thực hiện thông tư số 05/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Download)

Hướng dẫn phương pháp bù giá ca máy thi công do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Download)

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng tỉnh Hà Giang (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình tỉnh Hà Giang (Download)

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tỉnh Hải Dương (Download)

Quyết định về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu , nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Download)

Hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Download)

Hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Download)

Hướng dẫn về việc thực hiện điều chỉnh dự toán công trình XDCB theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Download)

Quyết định bàn hành quy định thực hiện thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (Download)

Hướng dẫn bù chênh lệch giá nhiên liệu trong đơn giá ca máy và thiết bị thi công XDCT trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Download)

Hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 và điều chỉnh giá, hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Download)

Quyết định về việc ban hành quy định điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng công trình do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án, công trình do biến động giá nguyên liệu và vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận (Download)

Quyết định về việc xác định hệ số điều chỉnh chi phí xây dựng công trình theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng tỉnh Ninh Thuận (Download)

Quyết định về việc xác định hệ số điều chỉnh chi phí xây dựng công trình theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng tỉnh Ninh Thuận (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Download)
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Tham gia
12/7/08
Bài viết
1.541
Điểm tích cực
1.147
Điểm thành tích
113
Tổng hợp văn bản về điều chỉnh chi phí các tỉnh thành

Hướng dẫn triển khai thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Download)

Quyết định về việc điều chỉnh giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 151/2007/QĐ - UBND ngày 31/12/2007 của UBND Thành phố Hà Nội (Download)

Hướng dẫn về việc thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh(Download)

Quyết định bàn hành quy định thực hiện thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh (Download)

Điều chỉnh, bổ xung một số nội dung công văn số 2600/UBND-XDCB ngày 15/07/2008 tỉnh An Giang (Download)

Hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện thông tư số 05/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng và hướng dẫn xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung do biến động giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (Download)

Hướng dẫn thực hiện thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo thông tư số 09/2008/TT-BXD tỉnh Bắc Cạn (Download)

Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá và nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Download)

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Download)

Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá và nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định (Download)

Quyết định bàn hành quy định thực hiện thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tỉnh Bình Phước (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Download)

Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng tỉnh Đăk Nông (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hình thức hợp đồng xây dựng do biến động giá và vật liệu xây dựng theo thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (Download)

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số 5/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng theo lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Download)
 

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Tham gia
12/7/08
Bài viết
1.541
Điểm tích cực
1.147
Điểm thành tích
113
Tổng hợp vă bản về Quản lý chi phí

Chỉ thị về một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2008 của Bộ Xây dựng (Download)

Đề nghị thực hiện thông tư 07/2008/TT-BXD và Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng (Download)

Quyết định về việc ban hành quy định một số điều Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính Phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội (Download)

Chỉ thị về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Download)

Hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp về quản lý chi phí ĐTXD CT Theo Nghị định 99/NĐ-CP (Download)

Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Download)

Hướng dẫn lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định (Download)

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (Download)

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và bảo trì công trình sau đầu tư các công trình cơ sở hạ tần thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn 2) Trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Download)

Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Download)

Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Download)

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Download)

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Download)

Hướng dẫn về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ 21/07/2007 (Download)

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Download)

Quyết định về việc sửa đổi, bổ xung Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Download)

Quyết định về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Download)

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An (Download)

Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Long An (Download)

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An (Download)

Quyết định ban hành quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Download)

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Download)
 

tr hoan

Thành viên nhiệt tình
Tham gia
22/11/07
Bài viết
153
Điểm tích cực
3
Điểm thành tích
18
Hướng dẫn sửa đổi bổ xung điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Download)

Hướng dẫn thực hiện thông tư số 05/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Download)

Hướng dẫn phương pháp bù giá ca máy thi công do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Download)

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng tỉnh Hà Giang (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình tỉnh Hà Giang (Download)

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tỉnh Hải Dương (Download)

Quyết định về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu , nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Download)

Hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Download)

Hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Download)

Hướng dẫn về việc thực hiện điều chỉnh dự toán công trình XDCB theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Download)

Quyết định bàn hành quy định thực hiện thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (Download)

Hướng dẫn bù chênh lệch giá nhiên liệu trong đơn giá ca máy và thiết bị thi công XDCT trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Download)

Hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 và điều chỉnh giá, hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Download)

Quyết định về việc ban hành quy định điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng công trình do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án, công trình do biến động giá nguyên liệu và vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận (Download)

Quyết định về việc xác định hệ số điều chỉnh chi phí xây dựng công trình theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng tỉnh Ninh Thuận (Download)

Quyết định về việc xác định hệ số điều chỉnh chi phí xây dựng công trình theo thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng tỉnh Ninh Thuận (Download)

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Download)
ÔI thật là buồn khi Ban QT trang Giá xây dựng có biết nội dung điều chỉnh giá dự toán các tỉnh thì ngoài giới thiệu 1 kiểu trong lại nội dung của tỉnh khác vậy có hay không ? ai cần tìm sự lạc lối hãy vào đây!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top