Dùng phần mềm để quản lý quá trình thi công - công trường hiệu quả - chính xác

linh_vd

Thành viên rất triển vọng
CSM ( Construction Site Management) là phần mềm quản lý công trường xây dựng, được sử dụng để quản lý công tác thi công tại công trường một cách chính xác - hiệu quả
MỘT SỐ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA CSM
[FONT=&quot]1/ * Lập kế hoạch
- Lập kế hoạch tổ chức thi công
- Lập danh mục vật liệu, nhân công, máy
- Lập định mức, bảng giá công trình
- Lập danh mục công việc
- Lập nhu cầu nguồn lực: Vật liệu, Nhân công, Máy
- Lập kế hoạch nguồn lực 13
- Lập kế hoạch cung ứng vật tư
- Lập kế hoạch điều động nhân lực
- Lập kế hoạch sử dụng máy
- Lập kế hoạch điều động thầu phụ
2/ * Tổ chức thực hiện
- Bố trí nguồn lực
- Lập hợp đồng khoán (Đơn giao khoán)
- Điều hành công trường
3/ * Quản lý nhật ký công trường: Vật liệu, nhân công, máy, thi công, an toàn lao động
- Quản lý thầu phụ
- Quản lý kho công trường
- Quản lý hóa đơn, chứng từ và các văn bản liên quan
- Quản lý hợp đồng với chủ đầu tư và các biên bản phát sinh
4/ * Kiểm soát
- Lập báo cáo sản lượng
- Lập biên bản nghiệm thu nội bộ
- Lập biên bản nghiệm thu chất lượng
- Lập biên bản nghiệm thu khối lượng A-B
- Lập bảng kê giá trị xây lắp hoàn thành
5/ * Các tiện ích và chức năng khác
- Hỗ trợ bóc tách khối lượng công việc, bóc tách khối lượng hao phí nguồn lực trong công việc
- Cung cấp báo cáo dưới dạng văn bản in, điện tử...

[/FONT]
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top