DailySatThep

Thành viên rất năng động
Tham gia
4/5/19
Bài viết
119
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
16
Tuổi
45
Nơi ở
Công ty Cổ phần Thép Việt Cường
CÔNG TY CỔ PHẦN TM THÉP VIỆT CƯỜNG
(Địa chỉ: P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên)
****************************************
BẢNG GIÁ THÉP TẠI TỈNH HÀ GIANG THÁNG 10 NĂM 2019.
BẢNG GIÁ THÉP TẠI TỈNH YÊN BÁI THÁNG 10 NĂM 2019.
BẢNG GIÁ THÉP TẠI TỈNH LÀO CAI THÁNG 10 NĂM 2019.

(Cập nhật giá bán buôn: Ngày 05/10/2019)
TT_____CHỦNG LOẠI______QUY CÁCH___MÁC THÉP___ĐƠN GIÁ__
I. THÉP XÂY DỰNG HÒA PHÁT + VIỆT MỸ + THÁI NGUYÊN
1/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (Việt Mỹ) (L=11,7m) CB300 = 11.300
2/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (Việt Mỹ) CB400 + CB500 = 11.400
3/ Thép thanh vằn D14 đến D36 (Hòa Phát) (L=11,7m) CB300 = 11.450
4/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (Hòa Phát) CB400 + CB500 = 11.650
5/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (T.Nguyên) (L=11,7m) CB300 = 11.520
6/ Thép thanh D14 đến D32 (Thái Nguyên) CB400 + CB500 = 11.620
7/ Thép thanh vằn D10 đến D12 (Hòa Phát) (L=11,7m) CB300 = 11.750
8/ Thép thanh vằn D10 đến D12 (Việt Mỹ) CB400 + CB500 = 11.450
9/ Thép thanh D10 đến D12 (Thái Nguyên) (L=11,7m) CB300 = 11.620
10/ Thép cuộn tròn trơn + Tròn vằn: d6 + d8 (Việt Mỹ) CB240 = 11.450
11/ Thép cuộn tròn trơn + Vằn: d6 + d8 (Thái Nguyên) CB240 = 11.620
12/ Thép cuộn tròn trơn + Tròn vằn: d6 +d8 (Hòa Phát) CB240 = 11.590
II. THÉP VUÔNG ĐẶC + THÉP TRÒN ĐẶC + THÉP DẸT (Thái Nguyên)
1/ Thép vuông đặc 10x10; Thép vuông đặc 12x12; (6m) SS400 = 13.330
2/ Thép vuông đặc 14x14; Thép vuông đặc 16x16; (6m) SS400 = 13.330
3/ Thép vuông đặc 18x18; Thép vuông đặc 20x20; (6m) SS400 = 13.430
4/ Thép tròn trơn d10; d12; d14; d16; d18; d20; CT3; SS400 = 13.330
5/ Thép tròn trơn d25; d28; d32; d36; d40; d42; CT3; SS400 = 13.330
6/ Thép tròn trơn d19; d24; d27; d30; d34; d35; CT3; SS400 = 13.630
7/ Thép tròn trơn d50; d60; d73; d76; d90; d100; C20; C25;C30 = 14.190
8/ Thép tròn trơn d30; d50; d76; d110; d120; d150; (6m) C45 = 14.290
9/ Thép lập là, thép dẹt 30mm (dày 2 ly đến 9 ly); (6m) SS400 = 13.330
10/ Thép lập là, thép dẹt 40mm (dày 3 ly đến 11 ly); (6m) SS400 = 13.330
11/ Thép lập là, thép dẹt 50mm (dày 3 ly đến 16 ly) (6m) SS400 = 13.230
12/ Thép lập là, thép dẹt 60mm (dày 4 ly đến 16 ly) (6m) SS400 = 13.330
13/ Thép dẹt cắt từ tôn tấm (dày từ 2 ly đến 10 ly); (3m đến 6m) = 13.500
14/ Thép dẹt cắt từ tôn tấm (dày 12 ly đến 20 ly); (3m đến 6m) = 13.650
III. THÉP GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng)
1/ Thép góc V30x30x3; V40x40x5; V45x5 ; (L=6m)CT3; SS400 = 1390
2/ Thép góc V40x40x3; Thép góc V40x40x4; (L=6m)CT3; SS400 = 13.490
3/ Thép góc V50x50x4; Thép góc V50x50x5; (L=6m, 12m) SS400 = 13.490
4/ Thép góc V60x60x4; V60x60x5; V60x60x6; (L=6m, 12m) SS400 = 13.240
5/ Thép góc V63x63x4; V63x63x5; V63x63x6; (L=6m, 12m) SS400 = 13.390
6/ Thép góc V65x65x5; V65x65x6; V65x65x8; (L=6m, 12m) SS400 = 13.290
7/ Thép góc V70x70x5; V70x70x6; V70x70x7; (L=6m, 12m) SS400 = 13.390
8/ Thép góc V75x75x6; V75x75x8; V75x75x9 (6m, 12m) SS400 = 13.390
9/ Thép góc V80x80x6; V80x80x7; V80x80x8; V80x10; (6m, 12m) SS400 = 13.390
10/ Thép góc V90x90x6; V90x7; V90x8; V90x9; V90x10; (6m, 12m) SS400 = 13.390
11/ Thép góc V100x100x7; V100x100x8; V100x10; (L=12m) SS400 = 13.390
12/ Thép góc V120x120x8; V120x10; V120x120x12; (L=12m) SS400 = 13.490
13/ Thép góc V130x9; V130x130x10; V130x130x12; (L=12m) SS400 = 13.490
14/ Thép góc V150x150x10; V150x150x12; V150x15; (L=12m) SS400 = 15.350
15/ Thép góc V100x100x10; V100x12; V130x130x15; (L=12m) SS540 = 13.790
16/ Thép góc V120x120x8; V120x120x10; V120x12 ; (L=12m) SS540 = 13.780
17/ Thép góc V130x130x9; L130x130x10; L130x12 ; (L=12m) SS540 = 13.780
18/ Thép góc V150x150x10; V150x150x12; V150x15; (L=12m) SS540 = 15.650
19/ Thép góc V175x175x12; V175x175x15; V175x17; (L=12m) SS540 = 17.650
20/ Thép góc V200x200x15; V200x200x20; V200x25; (L=12m) SS540 = 17.650
IV. THÉP HÌNH CHỮ U + I + H THÁI NGUYÊN
1/ Thép chữ U100x46x4.5; Thép chữ U120x52x4.8; (6m, 12m) CT38 = 13.450
2/ Thép chữ U140x58x4.9; Thép chữ U160x64x5; (6m, 12m) CT38 = 13.450
3/ Thép chữ U150x75x6.5; Thép chữ U180x74x5.1; (6m, 12m) SS400 = 14.890
4/ Thép chữ U200x76x5.2; Thép chữ U250x78x7; (L=12m) SS400 = 14.350
5/ Thép chữ U300x85x7; Thép chữ U400x100x10.5; (L=12m) SS400 = 14.350
6/ Thép H100x100x6x8; Thép H125x125x6.5x9; (L=12m) SS400 = 14.520
7/ Thép H150*150*7*10; Thép H200x200x8x12; (L=12m) SS400 = 14.620
8/ Thép H250x250x9x14; Thép H300x300x10x15; (L=12m) SS400 = 14.20
9/ Thép I100x55x4.5; Thép I120x64x4.8; (6m; 12m) SS400 = 14.450
10/ Thép I120x64x4.8; Thép I150x75x5x7; (6m, 12m) SS400 = 14.450
11/ Thép I200x100x5.5x8; Thép I250x125x6x9; (L=12m) SS400 = 14.540
12/ Thép I244x175x7x11; Thép I294200x8x12; (L=12m) SS400 = 14.820
13/ Thép I300x150x6.5x9; Thép I400x200x8x13; (L=12m) SS400 = 14.720
V. THÉP XÀ GỒ ĐEN + THÉP XÀ GỒ KẼM
1/ Thép xà gồ U100x50; Thép xà gồ U120x50; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.100
2/ Thép xà gồ U150x50; Thép xà gồ U160x50; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.100
3/ Thép xà gồ U180x60; Thép xà gồ U200x70; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.100
4/ Thép xà gồ C100x50x15; Xà gồ C120x50x20; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.250
5/ Thép xà gồ C150x50x20; Xà gồ C180x60x20; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.250
6/ Thép xà gồ C200x50x20; Xà gồ C200x60x30; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.250
7/ Xà gồ kẽm U100x50; Xà gồ kẽm U120x50; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.990
8/ Xà gồ kẽm U150x50; Xà gồ kẽm U200x60; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.990
9/ Xà gồ kẽm C100x50x15; Xà gồ C120x50x20; (Căt theo quy cách) SS400 = 15.250
10/ Xà gồ kẽm C150x30x15; Xà gồ C150x50x20; (Cắt theo quy cách) SS400 = 15.250
11/ Xà gồ kẽm C180x50x20; Xà gồ C200x50x20; (Cắt theo quy cách) SS400 = 15.250
VI. THÉP HỘP ĐEN + ỐNG ĐEN + HỘP KẼM + ỐNG KẼM
1/ Thép hộp đen 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1,1 ly đến 1,4 ly); SS400 = 14.280
2/ Thép hộp đen 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1.6 ly đến 2 ly); SS400 = 14.140
3/ Thép hộp đen 50x50; 100x100 (dày từ 1,4 ly đến 2 ly); SS400 = 14.280
4/ Thép hộp đen 50x50; 50x100 (dày từ 2,3 ly đến 3,2 ly); SS400 = 14.140
5/ Thép hộp đen 200x200; 150x150 (dày 2,3 ly đến 4,5 ly); SS400 = 16.150
6/ Thép hộp đen 100x150; 100x200 (dày 2,5 ly đến 4,5 ly); SS400 = 16.150
7/ Thép hộp kẽm 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1,1 ly đến 2 ly); SS400 = 15.240
8/ Thép hộp kẽm 50x50; 100x100 (dày từ 1,4 ly đến 2 ly) ; SS400 = 15.240
9/ Thép hộp kẽm 50x50; 50x100 (dày từ 2,5 ly đến 4,5 ly) ; SS400 = 21.460
10/ Thép hộp kẽm 100x100; 150x150 (dày 2,3 ly đến 5 ly); SS400 = 21.460
11/ Thép hộp kẽm 100x1200;100x150 (dày 2.5 ly đến 5 ly); SS400 = 21.460
12/ Thép ống đen d33.5; d42.2; d48.1 (dày 1,1 ly đến 2 ly); SS400 = 15.150
13/ Thép ống đen d59.9; d76.5; d88.3 (dày 1.4 ly đến 4 ly); SS400 = 15.390
14/ Thép ống đen d108; d113.5; d126.8 (dày 2 đến 4,5 ly) ; SS400 = 15.390
15/ Thép ống kẽm D50; D60; D76; D90 (dày 1,4 đến 2 ly); SS400 = 21.460
16/ Thép ống kẽm D50; D60; D76; D90 (dày 2,5 đến 4ly) ; SS400 = 21.460
17/ Thép ống kẽm D100A; D130A; D150A (đến 5 mm) ; SS400 = 21.460
18/ Phụ kiện thép ống , hộp (Cút + Van +Tê +Bích + Nối) (Theo y/ cầu) = Liên hệ
VII. THÉP TẤM + BẢN MÃ + THÉP CHỐNG TRƯỢT + TÔN LỢP
1/ Thép tôn tấm (t= 2 mm đến 5 mm) (L=1,5mx6m) Q235A = 12.590
2/ Thép tôn tấm (t= 6mm đến 10mm) (L=1,5mx6m) Q235A= 12.330
3/ Thép tôn tấm (t=12mm đến 18mm) (L=1,5mx6m) Q235A = 12.480
4/ Thép tôn tấm (t=20mm đến 50mm) (L=1,5mx6m) Q235A = 12.990
5/ Thép tấm cắt quy cách (2mm ≤T ≤ 5mm) (Theo yêu cầu) = 13.690
6/ Thép tấm cắt quy cách (6mm ≤ T ≤10mm) (Theo yêu cầu) = 13.590
7/ Thép tấm cắt quy cách (từ 12 ≤ T ≤ 20mm) (Theo yêu cầu) = 14.150
8/ Thép chống trượt (Tôn nhám) T=2 đến 5mm; (L=1,5mx6m) = 13.450
9/ Thép chống trượt (Tôn nhám) T=6 đến 10mm; (L=1,5mx6m) = 13.450
10/ Thép bản mã cắt từ thép tấm (2 ≤ T ≤ 5mm); (Theo yêu cầu) = 14.350
11/ Thép bản mã cắt từ thép tấm (6 ≤ T ≤ 14mm); (Theo yêu cầu) = 14.250
12/ Thép Lập là (Cán nóng): B=30mm và B=40mm; (Theo yêu cầu) = 13.630
13/ Thép Lập là (Cán nóng); B=50mm và B=60mm; (Theo yêu cầu) = 13.530
14/ Bulong móng; Bulon mạ Zn; Tizen (từ d10 đến d30) = Liên hệ
15/ Tôn lợp mạ mầu 0,4 ly x1.080 (Cắt theo kích thước y/cầu) = 67.000
16/ Tôn úp nóc mạ mầu 0,4 ly (R=30x30, chiều dài théo y/cầu) = 26.000
17/ Sơn phủ bề mặt thép các loại (Sơn chống rỉ + Sơn mầu) = 1.200
18/ Mạ kẽm nhúng nóng các loại thép (Thép hình + Kết cấu) = 6.150
*GHI CHÚ:
- Bảng giá thép Bán Buôn, bán cho các Đại Lý, cung cấp cho các Dự Án,
Công Trình có hiệu lực từ ngày 05/10/2019. Hết hiệu lực khi có thông báo giá mới.
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Có triết khấu cho từng đơn hàng).
- Cung cấp đầy đủ Chứng Chỉ Chất Lượng cho tất cả các mặt hàng khi giao hàng.
- Công ty có xe vận chuyển từ 5 tấn đến 34 tấn, xe Rơmoc, xe Công ten nơ,
xe Cẩu Tự Hành; Cần Cẩu để hạ hàng tại Chân công trình hoặc tại Kho của bên mua.
- Công ty nhận tất cả các đơn hàng Cắt theo quy cách mọi chủng loại trên.
- Công ty nhận: Phun bi; Khoan, đột lỗ; Uốn vòm thép hộp, Ống; Gia công kết cấu.
- Liên hệ trực tiếp: Mr. Việt (PGĐ) – Email/ Facebook: jscvietcuong@gmail.com.
Điện thoại : 038 454 6668 / 0912 925 032 / 0904 099 863 (Zalo: 038.454.6668)

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng !
59752

59753

59754

59755

59756

59757

Tag: (tại tỉnh Hà Giang) Bảng giá sắt thép mới nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Báo giá thép tổ hợp tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Địa chỉ công ty bán thép làm cột điện, xà sứ điện tại tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép xây dựng tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt xây dựng tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt thép rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Địa điểm bán sát thép tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Địa chỉ bán sắt thép tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Địa chỉ bán sắt thép tại Tỉnh Hà Giang năm 2019. Công ty bán sắt thép tại Tỉnh Hà Giang năm 2019. Địa chỉ bán sắt thép rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang. Địa điểm bán sắt thép rẻ nhất tại tỉnh Hà Giang năm 2019. Bảng giá bán buôn sắt thép tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép bán Đại Lý tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt thép bán cho Đại Lý tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép bán cho các công ty tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép cung cấp cho dự án tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại khu công nghiệp Bình Vàng, Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại cụm công nghiệp Nam Quang, Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt thép tại cụm công nghiệp Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt thép tại cụm công nghiệp Minh Sơn 1 Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt thép tại cụm công nghiệp Minh Sơn 2 Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt thép tại cụm công nghiệp Thuận Hòa Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt thép tại cụm công nghiệp Tùng Bá Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt thép tại khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thúy Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt thép tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 6; phi 8; phi 10; phi 12; phi 14; phi 16 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 18; phi 20; phi22; phi 25; phi 28; phi 30; phi 32 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 6 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 6 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 8 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 8 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 10 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 10 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 10 cắt theo quy cách tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 12 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 12 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 12 cắt theo quy cách tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 14 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 14 Hòa Phát tại tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 14 cắt theo quy cách tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 16 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 16 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 16 cắt theo quy cách tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 18 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 18 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 18 cắt theo quy cách tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 20 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 20 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 18 cắt theo kích thước tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Gía săt phi 20 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 20 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 20 cắt theo quy cách tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 22 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 22 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 22 cắt theo quy cách tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá săt phi 25 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 25 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 25 cắt theo quy cách tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt ph 28 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 28 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 28 cắt theo quy cách tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 30 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 30 cắt theo quy cách tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng báo giá sắt phi 20; phi 22; phi 25; phi 28; phi 30; ph 32; phi 36 cắt theo quy cách làm khe giãn nở đường tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt phi 32 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép phi 32 Hòa Phát tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 32 cắt theo kích thước tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt vuông 10 đặc; vuông 12 đặc; vuông 14 đặc; vuông 16 đặc; vuông 18 đặc; vuông 20 đặc tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép vuông 10*10 đặc bán đại lý bán buôn tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt vuông 12 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép vuông đặc 12*12 bán đại lý bán buôn tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt vuông 14 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép vuông đặc 14*14 bán đại lý bán buôn tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép vuông 16*16 đặc bán đại lý bán buôn tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt vuông 18 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép vuông 18*18 đặc bán đại lý bán buôn tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt vuông 20 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Báo giá thép vuông 20*20 đặc bán đại lý bán buôn tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ V tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép góc chữ v30; v40; v45; v50; v60 mạ kẽm rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép v63; v65; v70; v75; v80; v90 mạ kẽm rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép v100; v120; v130; v150; v175; v200 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép chữ v100; thép v120; thép v130; thép v150; thép v175; thép v200 mác SS540 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép v30x3 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v30*30*3 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép v40x3 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v40*40*3 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép v40x4 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v40*40*4 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép góc v50x3; thép v50x4; thép v50x5 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v50*50*3; sắt v50*50*4; sắt v50*50*5 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép góc v60x4; thép v60x5; thép v60x6 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v60*60*4; sắt v60*60*5; sắt v60*60*6 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép góc v63x4; thép v63x5; thép v63x6 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt v63*63*4; sắt v63*63*5; sắt v63*63*6 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép góc v65x5; thép v65x6; thép v65x8 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v65*65*5; sắt v65*65*6; sắt v65*65*8 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép góc v70x5; thép v70x6; thép v70x7; thép v70x8 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v70*70*5; sắt v70*70*6; sắ v70*70*7; sắt v70*70*8 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép góc v75x5; thép v75x6; thép v75x7; thép v75x8; thép v75x9 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v75*75*5; sắt v75*75*6; sắt v75*75*7; sắt v75*75*9 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép v80x6; thép v80x7; thép v80x8; thép v80x10 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v80*80*6; sắt v80*80*7; sắt v80*80*8; sắt v80*80*10 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép góc v90x6; thép v90x7; thép v90x8; thép v90x9; thép v90x10 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v90*90*10; giá sắt v90*90*6; giá sắt v90*90*7 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v90*90*9; giá sắt v90*90*8 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép v100x10; thép v100x8; thép v100x7 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v100*100*10; sắt v100*100*7; sắt v100*100*8 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép v120x12; thép v120x10; thép v120x8 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc v120*120*10; sắt v120*120*8; sắt v120*120*12 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép góc L130x12; thép L130x10; thép L130x9 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt v130*130*10; sắt v130*130*9; sắt v130*130*10 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép v150x150x10; thép L150x150x12 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc L150*150*12; sắt v150*150*10 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép v175x175x10; thép v175x175x12 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt góc L175*175*12; sắt L175*175*10 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép v200x200x15; thép v200x200x20 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt v200*200*15; sắt v200*200*20; sắt v200*200*25 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v3; sắt v4; sắt v5; sắt v6 sắt v7; sắt v8; sắt v9 cắt theo kích thước tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v100; sắt v120; sắt v130; sắt v150; sắt v175 cắt theo kích thước tại tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt hộp kẽm mới nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt hộp kẽm 50; hộp kẽm 20; hộp kẽm 30; hộp kẽm 40; hộp kẽm 100 rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*50; hộp kẽm 40*20; hộp kẽm 60*30; hộp kẽm 80*40 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm vuông 20 dày 1 ly; 1.1 ly; 1.2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm vuông 30 dày 1.1 ly; 1.2 ly; 1.4 ly; 2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hôp kẽm vuông 50 dày 1.4 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.2 ly; 2.3 ly; 2.5 ly; 3 ly; 4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm vuông 60 dày 2 ly; 2.3 ly; 2.5 ly; 3 ly; 4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm vuông 80 dày 2 ly; 3 ly; 4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm vuông 100 dày 1.4 ly; 1.2 ly; 1.6 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.2 ly; 2.3 ly; 2.5 ly; 3 ly; 4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm vuông 40 dày 1.4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm vuông 50 dày 1.4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm vuông 100 dày 1.4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*100 dày 1.4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm 40*80 dày 1.4 ly tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm 20*40 dày 1 ly; 1.2 ly; 1.6 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm 30*60 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly; 1.6 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hôp kẽm 25*50 dày 1 ly; 1.2 ly; 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm 30*60 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm 40*80 dày 2 ly; 1.8 ly; 1.6 ly; 1.2 ly; 1.1 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*100 dày 2 ly; 1.8 ly; 2.2 ly; 2.3 ly; 2.5 ly; 3 ly; 4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*150 dày 3 ly, 3.2 ly; 3.5 ly; 4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*200 dày 2 ly; 3 ly; 4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt hộp vuông 20; vuông 30; vuông 40; vuông 50; vuông 100 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt hộp đen 20*40; hộp 25*50; hộp 30*60; hộp 40*8; hộp 50*100 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá hộp vuông 20 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt vuông hộp 30 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly; 1.6 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt vuông hộp 40 dày 1.4 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt vuông hộp 50 dày 1.4 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.2 ly; 2.3 ly; 2.5 ly; 3 ly; 3.2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt hộp đen 50*100 dày 1.4 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.2 ly; 2.3 ly; 2.5 ly; 3 ly; 3.2 ly; 4 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt hộp đen 40*80 dày 1.4 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt hộp đen 30*60 dày 1.4 ly; 1.2 ly; 1.6 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt hộp đen 100*150 dày 4 ly; dày 3 ly; dày 2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt hộp đen 100*200 dày 4 ly; 3 ly; 2 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt u100; sắt u120; sắt u140; sắt u160; sắt u200; sắt u300 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt u100*46*4.5 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt u100 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép u120*52*4.8 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt u120 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép u140*58*4.9 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt u140 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép u180*74*5.1 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt u180 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép u200*76*5.2 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt u200 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ u250*78*7 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ u300*85*7 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ u400*100*10.5 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt u100; sắt u120; sắt u140; sắt u160; sắt u200 cắt theo kích thước tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt i 100; sắt i 120; sắt i 150; sắt I 200; sắt I 250; sắt I 300; sắt I 350; sắt I 400 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá thép chữ I 100*55*4.5 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt i100 mạ kẽm tại tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 120*64*4.8 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt I 120x64x4.8 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 150*75*5 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt chữ I 150 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt i150 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 200*100*5.5*8 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt chữ I 200x100x5.5x8 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt i200 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 194*150*6*9 tại tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt chữ I 194x150x6x9 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 250*125*6*9 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ i294*200*8*12 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ I 300*150*6.5*9 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ I 350*175*7*11 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 400*200*8*13 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt i100; sắt i120; sắt i150; sắt i200 cắt theo kích thước tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt H100; sắt H125; sắt H150; sắt H200; sắt H250; sắt H300 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép H 100*100*6*8 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt chữ H mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép H 125*125*6.5*9 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt chữ H125 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép H 150*150*7*10 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt chữ H150 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ H 200*200*8*12 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt chữ H200 mạ kẽm tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép H 250*250*9*14 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép H 300*300 10*15 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép H 350*350*12*19 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép H 400*400*13*21 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ H100; thép H125; thép H150; thép 200 cắt theo quy cách tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt tấm 10 ly; 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 12 ly; 14 ly rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt tấm 2 ly rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá tôn tấm 2 ly mới nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt tấm 3 ly rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá tôn tấm 3 ly mới nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt tấm 5 ly rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá tôn tấm 5 ly mới nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt tấm 6 ly rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá tôn tấm 6 ly mới nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt tấm 8 ly tại rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá tôn tấm 8 ly mới nhất tại tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt tấm 10 ly rẻ nhất tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá tôn tấm 10 ly mới nhất tại tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt tấm 12 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt tấm 14 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Giá sắt tấm 20 ly tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá xà gồ mạ kẽm U100; U120; U150; U160; U180; U200; U220 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá xà gồ C200; C180; C160; C150; C120; C100 tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép Lập Là (30; 40; 50; 60; 100) cắt theo quy cách mạ kẽm nhúng nóng tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép dẹt (30; 40; 50; 60; 100) cắt theo quy cách mạ kẽm nhúng nóng tại Tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất (Cập nhật ngày 01/10/2019) tại Yên Bái. Bảng giá sắt xây dựng rẻ nhất tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép xây dựng mới nhất tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Địa điểm bán sắt thép tại Yên Bái năm 2019. Địa chỉ mua sắt thép tại Yên Bái năm 2019. Công ty bán sắt thép tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Địa chỉ công ty bán thép làm cột điện, xà sứ điện tại tỉnh Yên Bái tháng 10 năm 2019. Danh bạ Công ty bán sắt thép tại Yên Bái năm 2019. Bảng giá đại lý sắt thép tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép bán Đại Lý tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Báo giá sắt thép bán buôn sắt thép tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Địa điểm bán thép Hòa Phát; thép Thái Nguyên tại Yên Bái. Địa điểm bán thép hình (V; L; U; I; H); thép tấm; thép hộp; thép ống; thép xà gồ tại Yên Bái năm 2019. Địa chỉ Công ty bán sắt thép rẻ nhất tại Yên Bái năm 2019. Danh bạ đại lý cấp 1, cấp 2 sắt thép tại Yên Bái năm 2019. Bảng giá sắt thép tại thành phố Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Lục Yên Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Mù Cang Chải Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Trạm Tấu Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Trấn Yên Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Trấn Yên Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Văn Chấn Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Văn Yên Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Yên Bình Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại khu công nghiệp phía nam tỉnh Yên Bái. Bảng giá sắt thép tại khu công nghiệp Mông Sơn tỉnh Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại khu công nghiệp Minh Quân Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại khu công nghiệp Âu Lâu Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại cụm công nghiệp Y Can; KCN Khánh Hưng; Cụm CN Báo Đáp Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại cụm công nghiệp Âu Lâu, phí tây cầu mậu A; Bắc Văn Yên tỉnh Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại cụm công nghiệp Đông An; Đồng Hồng; Bắc Văn Yên tỉnh Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép xây dựng (từ phi 8 đến phi 32) giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt xây dựng Hòa Phát, Thái Nguyên (từ phi 10 đến phi 32) tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 8, phi 12; phi 14; phi 16; phi 18; phi 20; phi 22; phi 25; phi 28; phi 32 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 8, phi 10; phi 12, phi 14; phi 16 Hòa Phát, Thái Nguyên tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 18; phi 20; phi 22; phi 25; phi 28; phi 32 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 10 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 12 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 14 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 16 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 18 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 20 cắt theo quy cách rẻ nhất tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 22 cắt theo quy cách tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 25 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 28 cắt theo quy cách tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 30 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt phi 32 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép mác CB400 + CB500 (phi 10; phi 12; phi 14; phi 16; phi 18) tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt mác CB400 + CB500 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Phi 20; phi 22; phi 25; phi 28; phi 32). Bảng giá thép vuông đặc tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Vuông đặc 10; vuông đặc 12; vuông đặc 14). Bảng giá thép vuông 16 đặc; vuông 18 đặc; vuông 20 đặc tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt vuông 10 đặc có chứng chỉ chất lượng cắt theo quy cách tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt vuông 12 đặc có chứng chỉ chất lượng cắt theo quy cách tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt vuông 14 đặc có chứng chỉ chất lượng cắt theo quy cách tại Yên Bái tháng 10 năm 2019.Bảng giá sắt vuông 16 đặc có chứng chỉ chất lượng cắt theo quy cách tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt vuông 20 đặc có chứng chỉ chất lượng cắt theo quy cách tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc v30; v40;v50; v60; v63; v65; v70; v75; v80 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt góc L100; L90; L120; L130; L150; L175; L200 giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Báo giá thép góc L120; thép góc L130; thép góc L150; thép góc L100; thép góc L175 (Mác SS540) tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v30*30*3 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt góc v40*40*3; sắt v40*40*4 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt góc v50*50*4; Sắt v50*50*5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt góc v60*6; sắt v60*4;sắt v60*5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L63*63*5; thép góc L63*63*6 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L65*65*6; thép L65*65*5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L70*7; thép L70*5; thép L70*6; thép L70*8 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L75*9; thép L75*5; thép L75*7; thép L75*6 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L80*8; thép L80*6; thép L80*7; thép L80*10 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L90*9; thép L90*6; thép L90*7; thép L90*8; thép L90*10 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L100*100*10; thép L100*100*7; thép L100*100*8 cắt theo quy cách tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L120*120*12; thép L120*120*8; thép L120*120*10 cắt tho quy cách mác SS400 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L130*130*12; thép L130*130*9; thép L130*130*10 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L150*150*10; thép góc L150*150*12 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L175*175*12; thép góc L175*175*10 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc L200*200*15; thép góc L200*200*20 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép góc v mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (V30; V40; V50; V60; V63; V65; V70; V75; V80; V90; V100; V120). Bảng giá thép chữ U tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Từ U100 đến U300). Bảng giá sắt u100; u120; u140; u160; u180; u200; u250; u300 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u100*46*4.5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u120*52*4.8 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u140*58*4.9 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u160*64*5 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u180*74*5.1; thép u200*76*5.2; thép u250*78*7 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ I tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Từ i100 đến i400).Bảng giá sắt i100; sắt i120; sắt i150; sắt i200; sắt i250; sắt i300; sắt i400 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép i100*55*4.5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép i120*64*4.8 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép i150*75*5*7 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 200*100*5.5*8; thép I 250*125*6*9; thép I 300*150*6.5*9 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 194*150*6*9; thép I 294*200*8*12; thép I 400*200*8*13 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ H (Từ H100 đến H400) tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt h100; sắt h125; sắt h150; sắt h200; sắt h250; sắt h300 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép H 100*100*6*8 cắt theo quy cách giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép H 125*125*6.5*9; thép H 150*150*7*10 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép H 200*200*8*12; thép H 250*250*9*14; thép H 300*300*10*15 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép xà gồ đen U100; U120; U150; U160; U180; U200 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá xà gồ kẽm C80; C100; C120; C150; C160; C180; C200; C220 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá tôn lợp mạ mầu 3 ly; 3,5 ly; 4 ly; 4,5 ly; 4,7 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt hộp tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Sắt hộp 20; hộp 30; hộp 40; hộp 50; hộp 100; hộp 150). Bảng giá thép hộp tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Thép hộp 20*40; Hộp 25*50; Hộp 30*60; Hộp 40*80; Hộp 50*100). Báo giá thép hộp đen 50*50; Hộp đen 100*100; Hộp đen 150*150; Hộp đen 100*200 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Hộp kẽm 20; hộp 30; hộp 40; hộp 50; hộp 80; hộp 100). Báo giá hộp kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Hộp kẽm 20*40; Hộp kẽm 25*50; Hộp kẽm 30*60; Hộp kẽm 40*80; Hộp kẽm 50*100). Bảng giá sắt hộp kẽm vuông 20 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt hộp kẽm vuông 30 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019.Bảng giá sắt hộp kẽm vuông 40 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm vuông 40*40 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm vuông 50*50 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3 ly; 3.2 ly; 4 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép hộp kẽm 100*100 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly; 4 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 40*20 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 50*25 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 60*30 dày 1.4 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 80*40 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 100*50 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly; 4 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 150*150; Hộp kẽm 100*200; Hộp kẽm 100*150 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Báo giá thép ống tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Ống D27; Ống D33; Ống D50; Ống D60; Ống D76; Ống D90). Bảng giá thép ống đen D76; Ống đen D90; Ống đen D110; Ống đen D130; Ống đen D150 tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá ống kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Ống kẽm 26.65; Ống 33.5; Ống 42.2; Ống 48.1; Ống 59.9). Bảng giá sắt ống kẽm tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Ống kẽm 75.6; Ống 88.3; Ống 108; Ống 113.5; Ống 126.8). Bảng giá tôn tấm 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 14 ly; 16 ly; 20 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép tấm 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly cắt theo quy cách tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Báo giá bản mã 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly giá rẻ tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chống trượt 2 ly; 3ly; 5 ly; 6 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá tôn nhám 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 10 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chống trượt cắt theo quy cách tại Yên Bái tháng 10 năm 2019 (Từ 2 ly; 3 ly; 5 ly; 10 ly). Bảng giá tôn mạ mầu giá rẻ 3 ly; 3,5 ly, 4 ly; 4,5 ly tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá Bulong kẽm (M10 đến M30); Bulong móng (M12 đến M60); Tizen (M10 đến M22) tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép Lập Là, thép La 40mm (Dày 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 10 ly) tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép Lập Là, thép La 50mm (Dày 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly; 11 ly; 16 ly) tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép Lập Là, thép La 60mm (dày 6 ly; 7 ly; 9 ly; 11 ly; 13 ly; 16 ly) tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt Lập Là, thép La 60 mm (dày 6 ly; 7 ly; 8 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly; 16 ly) tại Yên Bái tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới cập nhật tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sát thép (Cập nhật ngày 01/10/2019) tại Lào Cai. Báo giá sắt xây dựng rẻ nhất tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép xây dựng rẻ nhất tại Lào Cai năm 2019. Địa điểm bán sắt thép rẻ nhất tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Địa chỉ bán sắt thép rẻ nhất tại Lào Cai năm 2019. Địa chỉ công ty bán thép làm cột điện, xà sứ điện tại tỉnh Lào Cai tháng 10 năm 2019. Công ty bán sắt thép tại Lào Cai năm 2019. Bảng giá đại lý bán sắt thép tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Giá đại lý sắt thép tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép bán buôn tại lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép bán cho công trình sản xuất gạch Tuynel tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại thành phố Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Bảo Thắng Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Bảo Yên Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Văn Bàn Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Sa Pa Lào Cai tháng 10 năm 2019. Báo giá sắt thép tại Sa Pa Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Bát Xát Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Mường Khương Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt thép tại huyện Bắc Hà Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt sắt thép tại thị trấn bắc Hà Lào Cai. Bảng giá sắt thép tại huyện Si Ma Cai Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt tại Lào Cai năm 2019: Phi 6; phi 8; phi 10; phi 12; phi 14; phi 16; phi 18. Bảng giá sắt tại Lào Cai tháng 10 năm 2019: Phi 20; Phi 22; Phi 25; Phi 28; Phi 30; Phi 32. Báo giá thép xây dựng phi 6; phi 8; phi 10; phi 12; phi 14; phi 16; phi 18 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Báo giá thép xây dựng phi 20; phi 22; phi 25; phi 28; phi 30; phi 32 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép phi 10; 12; 14; 16; 18; 20 (Mác CB400; CB500) tai Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép phi 22; phi 25; phi 28; phi 30; phi 32 (Mác CB400; Mác CB500) tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép phi 6, thép phi 8 Hòa Phát, Thái Nguyên tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Báo giá thép Hòa Phát phi 10; phi 12; phi 14; phi 16; phi 18; phi 20; phi 22; phi 25; phi 28; phi 32 rẻ nhất tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép Thái Nguyên phi 10; phi 12; phi 14; phi 16; phi 18; phi 20; phi 22; phi 25 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt cắt theo quy cách tại Lào Cai tháng 10 năm 2019: Phi 10; phi 12; phi 14; phi 16; phi 18. Bảng giá sắt cắt theo quy cách tại Lào Cai tháng 10 năm 2019: Phi 20; Phi 22; Phi 25; Phi 28; Phi 30; Phi 32. Bảng giá sắt vuông đặc tại Lào Cai tháng 10 năm 2019: Sắt vuông 10; sắt vuông 12; sắt vuông 14; sắt vuông 16; sắt vuông 18; sắt vuông 20. Bảng giá sắt vuông 10 đặc, vuông 12 đặc; vuông 14 đặc tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt vuông 16 đặc; sắt vuông 18 đặc; sắt vuông 20 đặc tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Báo giá sắt vuông 10 đặc, 12 đặc; 14 đặc; 16 đặc; 18 đặc; 20 đặc cắt theo quy cách tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v30; sắt v40; sắt v50; sắt v60; sắt v63; sắt v65; sắt v70; sắt v75 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v80; sắt v90; sắt v100; sắt v120; sắt v130; sắt v150; sắt v175; sắt v200 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Báo giá thép v30; v40; v50; v60; v63;v65; v70; v75 mạ kẽm cắt theo quy cách tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép v80; v90; v100; v120; v130; v200; v175; v150 mạ kẽm cắt theo quy cách tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v30*30*3 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v40*4*3; sắt v40*40*4 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v50*50*3; sắt v50*50*4; sắt v50*50*5 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v60*60*4; sắt v60*6*5;sắt v60*60*6 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v63*63*5; Sắt v63*63*6 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v65*65*5; sắt v65*65*6 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v70*70*5; sắt v70*70*6; sắt v70*70*7; sắt v70*70*8 tai Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v75*75*5; sắt v75*75*6; sắt v75*75*7; sắt v75*75*9 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt v80*80*6; sắt v80*80*7; sắt v80*80*8; sắt v80*80*10 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép v90*90*6; thép v90*90*7; thép v90*90*8; thép v90*90*9; thép v90*90*10 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép v100*100*7; thép v100*100*8; thép v100*100*12; thép v100*100*10 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép v120*120*8; thép v120*120*10; thép v120*120*12 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép v130*130*9; thép v130*130*10; thép v130*130*12 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép v150*150*10; thép v150*150*12 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép v175*175*15; Thép v175*175*12 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép v200*200*15; thép v200*200*20 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép v100; thép v120; thép v130; thép v150; thép v175 (Mác SS400; Mác SS540) tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt u100; sắt u120; sắt u140; sắt u160; sắt u18; sắt u200 rẻ nhất tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u100; thép u120; thép u140; thép u160; thép u200 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u100*46*4.5 mạ kẽm cắt theo quy cách tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u120*52*4.8 mạ kẽm cắt theo quy cách tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u140*58*4.9 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u160*64*5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u150*75*6.5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u180*74*5.1 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u200*76*5.2 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép u250*78*7; Thép u300*85*7; Thép u400*100*10.5 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 100; thép I 120; thép I 150; thép I 200; thép I 250; thép I 300 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Báo giá thép i10; thép i12; thép i15; thép i20; thép i25; thép i30; thép i40 rẻ nhất tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 100*55*4.5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 120*64*4.8 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 150*75*5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 200*100*5.5*8 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 194*150*6*9; thép I 250*125*6*9; thép I 294*200*8*12 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép I 300*150*6.5*9; thép I 350*175*7*11; thép I 400*200*8*13 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép chữ H tại Lào Cai tháng 10 năm 2019: Thép H100; H125; Thép H150; Thép H200; Thép H250; Thép H300. Bảng giá sắt chữ H100*100*6*8 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sát chữ H125*125*6.5*9 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt chữ H150*150*7*10 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt chữ H200*200*8*12 cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt H250*250*9*14; sắt H300*10*15; sắt H350*350*12*19; sắt H400*400*13*21 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt hộp vuông 20; hộp vuông 30; hộp vuông 40; hộp 50; hộp 100 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá sắt hộp 40*20; hộp 50*25; hộp 60*30; hộp 80*40; hộp 100*50 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Báo giá hộp kẽm vuông 20; vuông 30; vuông 40; vuông 50; vuông 100 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Báo giá hộp kẽm 20*40; hộp kẽm 30*60; hộp kẽm 40*80; hộp kẽm 50*100 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm vuông 20 dày 1.1 ly; 1.2 ly; 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm vuông 30*30 dày 1.4 ly; 1.1 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm vuông 40*40 dày 1.4 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm vuông 50*50 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.2 ly; 2.3 ly; 3 ly; 3.2 ly tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm vuông 100*100 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly; 3 ly; 4 ly tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019: Hộp 20; hộp 30; hộp 40; hộp 50; hộp 100; hộp 150. Bảng giá hộp kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019: Hộp kẽm 20*40; Hộp kẽm 25*50; Hộp kẽm 30*60. Bảng giá hộp kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019: Hộp kẽm 40*80; Hộp kẽm 50*100; Hộp kẽm 100*150. Bảng giá ống kẽm 26.65; ống kẽm 33.5; ống kẽm 42.2; Ống kẽm 48.1 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá ống kẽm 59.9; Ống kẽm 75.6; Ống kẽm 88.3; Ống kẽm 108; Ống kẽm 113.5; Ống kẽm 126.8 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá xà gồ U100; xà gồ U120; Xà gồ U150; Xà gồ U180; Xà gồ U200 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá xà gồ kẽm C100; C120; C150; C160; C180; C200; C220 tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép tấm 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 14 ly tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá tôn tấm cắt theo quy cách tại Lào Cai tháng 10 năm 2019: Tôn 2 ly; Tôn 3 ly; Tôn 5 ly; Tôn 6 ly; Tôn 8 ly; Tôn 10 ly. Bảng giá sắt tấm 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 14 ly; 20 ly tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép bản mã 3 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá tôn chống trượt tại Lào Cai tháng 10 năm 2019: Tôn 2 ly; Tôn 3 ly; Tôn 5 ly; Tôn 6 ly; Tôn 10 ly. Bảng giá tôn nhám 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 10 ly rẻ nhất tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Báo giá tôn lợp mạ mầu rẻ nhất tại Lào Cai tháng 10 năm 2019: Tôn 3 ly; Tôn 3.5 ly; Tôn 4 ly; Tôn 4.5 ly. Bảng giá Tizen (M10 đến M20); Bọ xà gồ; Bulong (M10 đến M20) tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép dẹt (thép Lập Là) 30mm (dày 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly; 10 ly) cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép dẹt (thép Lập Là) 40mm (dày 4 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly; 10 ly; 13 ly) cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép dẹt (thép Lập Là) 50mm (dày 5 ly; 3 ly; 4 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly; 13 ly; 16 ly) cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019. Bảng giá thép dẹt (thép Lập Là) 60mm (dày 6 ly; 4 ly; 5 ly; 7 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly; 13 ly; 16 ly) cắt theo quy cách mạ kẽm tại Lào Cai tháng 10 năm 2019.
 
Chỉnh sửa cuối:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top