sắt thép

 1. D

  (tại tỉnh Thái Bình) Báo giá bán buôn sắt thép tháng 7 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T. Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG TẠI THÁI BÌNH THÁNG 7 NĂM 2020. GIÁ THÉP XÂY DỰNG TẠI TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 7 NĂM 2020. (Cập nhật giá Đại lý cấp 1: Ngày 18 tháng 07 năm 2020) A.THÉP XÂY DỰNG (Hàng dự án +...
 2. thepthainguyen

  (tại tỉnh Nam Định) Giá sắt thép mới nhất tại tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T. Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) BẢNG GIÁ SẮT THÁNG 4 NĂM 2020 TẠI TỈNH NAM ĐỊNH. ĐƠN GIÁ THÉP THÁNG 4 NĂM 2020 TẠI TỈNH NAM ĐỊNH. (Cập nhật giá Đại lý cấp 1: Ngày 04 tháng 04 năm 2020) A.THÉP XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng dân...
 3. thepthainguyen

  (tại Phú Thọ) Báo giá Sắt Thép đại lý cấp 1 tháng 4 năm 2020 tại tỉnh Phú Thọ.

  CÔNG TY CỔ PHÀN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T. Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) GIÁ SẮT XÂY DỰNG TẠI TỈNH PHÚ THỌ THÁNG 4 NĂM 2020. GIÁ THÉP XÂY DỰNG TẠI TỈNH PHÚ THỌ THÁNG 4 NĂM 2020. (Cập nhật giá sắt thép Đại lý, Ngày 04 tháng 04 năm 2020) 1, THÉP XÂY DỰNG CÁC LOẠI (Dự...
 4. D

  (tại tỉnh Hà Tĩnh) Giá sắt thép bán buôn tại Hà Tĩnh tháng 4 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T.X Phổ Yên, Thái Nguyên) GIÁ SẮT BÁN BUÔN TẠI TỈNH HÀ TĨNH THÁNG 4 NĂM 2020. GIÁ THÉP BÁN BUÔN TẠI TỈNH HÀ TĨNH THÁNG 4 NĂM 2020. (Báo giá đại lý Sắt Thép cấp 1, ngày 04 tháng 04 năm 2020) I/ THÉP TRÒN ĐẶC+THÉP...
 5. thepthainguyen

  (tại Hải Dương) Báo giá sắt thép tháng 4 năm 2020 tại tỉnh Hải Dương.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên) BÁO GIÁ THÉP TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2020. BẢNG GIÁ SẮT TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2020. (Thời điểm báo giá: Ngày 02 tháng 04 năm 2020) A/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng dân dụng) –...
 6. thepthainguyen

  (Giá sắt thép tại Huế) Báo giá Sắt Thép tại Huế tháng 4 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T.X Phổ Yên, Thái Nguyên) GIÁ SẮT BÁN BUÔN TẠI HUẾ THÁNG 4 NĂM 2020. GIÁ THÉP BÁN BUÔN TẠI HUẾ THÁNG 4 NĂM 2020. (Báo giá đại lý Sắt Thép cấp 1, ngày 01 tháng 04 năm 2020) I/ THÉP TRÒN ĐẶC+THÉP VUÔNG ĐẶC (CT3,SS400)...
 7. thepthainguyen

  (tỉnh Quảng Bình) Giá sắt thép tại tỉnh Quảng Bình tháng 4 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Ba Hàng, TX Phổ Yên, Thái Nguyên) BÁO GIÁ THÉP TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH THÁNG 4 NĂM 2020. BẢNG GIÁ SẮT TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH THÁNG 4 NĂM 2020. (Bảng giá đại lý thép cấp 1 - Cập nhật : 0h Ngày 01/04/2020) A/ SẮT GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN ( CT3...
 8. D

  (tỉnh Nghệ An) Báo giá Sắt Thép bán buôn tại Nghệ An tháng 4 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T.X Phổ Yên, Thái Nguyên) GIÁ SẮT BÁN BUÔN TẠI NGHỆ AN THÁNG 4 NĂM 2020. GIÁ THÉP BÁN BUÔN TẠI NGHỆ AN THÁNG 4 NĂM 2020. (Báo giá đại lý Sắt Thép cấp 1, ngày 01 tháng 04 năm 2020) I/ THÉP TRÒN ĐẶC+THÉP VUÔNG ĐẶC...
 9. D

  (tại Thanh Hóa) Bảng giá sắt thép xây dựng tại Thanh Hóa tháng 4 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHÀN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T. Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) GIÁ SẮT XÂY DỰNG TẠI THANH HÓA THÁNG 4 NĂM 2020. GIÁ THÉP XÂY DỰNG TẠI THANH HÓA THÁNG 4 NĂM 2020. (Cập nhật giá sắt thép Đại lý, Ngày 01 tháng 04 năm 2020) 1, THÉP XÂY DỰNG CÁC LOẠI (Dự...
 10. D

  (thép Thái Nguyên) Giá sắt thép tại tỉnh Thái Nguyên tháng 4 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên) BÁO GIÁ THÉP RẺ NHẤT TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 4/2020. BẢNG GIÁ SẮT RẺ NHẤT TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 4/2020. (Thời điểm báo giá: Ngày 01 tháng 04 năm 2020) A/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng...
 11. D

  Báo giá Sắt Thép (Cập nhật ngày 01/04/2020) tại Hà Nội.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T. Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) BẢNG GIÁ SẮT TẠI HÀ NỘI THÁNG 4 NĂM 2020. ĐƠN GIÁ THÉP TẠI HÀ NỘI THÁNG 4 NĂM 2020. (Cập nhật giá Đại lý cấp 1: Ngày 01 tháng 04 năm 2020) A.THÉP XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng dân dụng) (ĐVT...
 12. thepthainguyen

  (tỉnh Yên Bái) Bảng giá Sắt Thép xây dựng tại Yên Bái tháng 3 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên) BÁO GIÁ THÉP RẺ NHẤT TẠI TỈNH YÊN BÁI THÁNG 3/2020. BẢNG GIÁ SẮT RẺ NHẤT TẠI TỈNH YÊN BÁI THÁNG 3/2020. (Thời điểm báo giá: Ngày 07 tháng 03 năm 2020) A/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng dân dụng)...
 13. thepthainguyen

  Báo giá sắt thép mới nhất tại tỉnh Ninh Bình tháng 3 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T.Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) BẢNG GIÁ SẮT TẠI TỈNH NINH BÌNH THÁNG 3 NĂM 2020. BÁO GIÁ THÉP TẠI TỈNH NINH BÌNH THÁNG 3 NĂM 2020. (Cập nhật giá Đại lý cấp 1 : Ngày 07/03/2020) I/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng dân dụng)...
 14. thepthainguyen

  Báo giá Sắt tại tỉnh Vĩnh Phúc tháng 3/2020. Báo giá thép tại tỉnh Vĩnh Phúc tháng 3/2020.

  CÔNG TY CỔ PHÀN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T. Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) GIÁ SẮT XÂY DỰNG TẠI TỈNH VĨNH PHÚC THÁNG 3/2020. GIÁ THÉP XÂY DỰNG TẠI TỈNH VĨNH PHÚC THÁNG 3/2020. (Cập nhật giá sắt thép Đại lý, Ngày 07 tháng 03 năm 2020) 1, THÉP XÂY...
 15. D

  (tại Yên Bái) Đơn giá sắt thép xây dựng mới nhất tại tỉnh Yên Bái năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHÀN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T. Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) GIÁ SẮT XÂY DỰNG TẠI TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020. GIÁ THÉP XÂY DỰNG TẠI TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020. (Cập nhật giá sắt thép Đại lý, Ngày 07 tháng 05 năm 2020) 1, THÉP XÂY DỰNG CÁC LOẠI (Dự án+Dân...
 16. D

  (Giá sắt thép) Địa chỉ bán sắt thép tại tỉnh Thái Bình tháng 2 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHÀN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T. Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) BẢNG GIÁ SẮT XÂY DỰNG TẠI TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 2 NĂM 2020. ĐƠN GIÁ THÉP XÂY DỰNG TẠI TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 2 NĂM 2020. (Cập nhật giá sắt thép Đại lý, Ngày 08 tháng 02 năm 2020) 1, THÉP XÂY DỰNG...
 17. thepthainguyen

  Báo giá Sắt Thép Đại lý cấp 1 tại tỉnh Vĩnh Phúc tháng 2 năm 2020.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên) BÁO GIÁ THÉP ĐẠI LÝ CẤP 1 TẠI VĨNH PHÚC THÁNG 2/2020. BẢNG GIÁ SẮT ĐẠI LÝ CẤP 1 TẠI VĨNH PHÚC THÁNG 2/2020. (Thời điểm báo giá: Ngày 08 tháng 02 năm 2020) A/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng dân...
 18. thepthainguyen

  (tại tỉnh Điện Biên) Giá sắt thép bán buôn tháng 2 năm 2020 tại tỉnh Điện Biên.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T. Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) BẢNG GIÁ SẮT TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 2 NĂM 2020. ĐƠN GIÁ THÉP TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 2 NĂM 2020. (Cập nhật giá Đại lý cấp 1: Ngày 08 tháng 02 năm 2020) A.THÉP XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng dân...
 19. thepthainguyen

  Giá sắt tháng 2 năm 2020 tại Bắc Giang. Giá thép tháng 2 năm 2020 tại Bắc Giang.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T.Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) BẢNG GIÁ SẮT XÂY DỰNG TẠI BẮC GIANG THÁNG 2 NĂM 2020. BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG TẠI BẮC GIANG THÁNG 2 NĂM 2020. (Cập nhật giá Đại lý cấp 1 : Ngày 01/02/2020) I/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng dân...
 20. thepthainguyen

  Danh bạ Đại Lý Sắt Thép tại tỉnh Thái Nguyên. Giá sắt thép tại Thái Nguyên tháng 2/2020.

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên) BÁO GIÁ THÉP ĐẠI LÝ CẤP 1 TẠI THÁI NGUYÊN THÁNG 2/2020. BẢNG GIÁ SẮT ĐẠI LÝ CẤP 1 TẠI THÁI NGUYÊN THÁNG 2/2020. (Thời điểm báo giá: Ngày 01 tháng 02 năm 2020) A/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng...
Top