Giá xăng dầu theo các thời đoạn từ năm 2000 đến nay

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.151
Điểm tích cực
6.338
Điểm thành tích
113
Xin cảm ơn SMOD lethihuedl đã giúp TA hoàn thành tài liệu này. Các bạn cũng có thể vào Google và Search với cụm từ: Giá xăng dầu theo các thời đoạn.

- Quyết định số 54/2000/QĐ/BVGCP ngày 11/7/2000 của Bộ Vật giá Chính phủ Về giá giới hạn bán lẻ tối đa xăng dầu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2000. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 76/2000/QĐ-BVGCP ngày 20/9/2000 của Bộ Vật giá Chính phủ Về giá giới hạn bán lẻ tối đa xăng dầu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/9/2000. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 50/2001/QĐ-VGCP ngày 19/6/2001 của Bộ Vật giá Chính phủ Về giá giới hạn bán lẻ tối đa xăng không pha chì ron 83. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2001. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 0627/2002/QĐ-BTM ngày 24/5/2002 của Bộ Thương mại Về giá bán tối đa dầu hỏa và ma dut. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2002. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 1353/2002/QĐ-BTM ngày 31/10/2002 của Bộ Thương mại Về giá bán tối đa dầu ma dut. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2002. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 25 /2003/QĐ-TTG ngày 17/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ Về việc điều chỉnh giá bán xăng dầu trong cả nước.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2003. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2004. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 21/2003/QĐ-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ Tài chính Về giá giới hạn tối đa xăng dầu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/2/2003. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 225/2003/QĐ-BTC ngày 26/12/2003 của Bộ Tài chính Về giá định hướng bán xăng, dầu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2004. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 20/2004/QĐ-BTC ngày 21/2/2004 của Bộ Tài chính Về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2004. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 0 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2004 và thay thế cho Quyết định số 225/2003/QĐ-BTC ngày 26/12/2003. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 1589/2004/QĐ-BTM ngày 1/1/2004 của Bộ Thương mại V/v giá bán xăng, dầu. Quyết định này có hiệu lực từ 19 h ngày 01/11/2004. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BTC ngày 18/6/2004 của Bộ Tài chính V/v điều chỉnh giá bán định hướng xăng dầu năm 2004. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 19 giờ 00 ngày 19/6/2004 và thay thế cho Quyết định số 20/2004/QĐ-BTC ngày 21/2/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 17/2005/QĐ-BTC ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính Về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2005. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 12 giờ ngày 29/3/2005 và thay thế cho các Quyết định: số 56/2004/QĐ-BTC ngày 18/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; số 1589/2004/QĐ-BTM ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 39/2005/QĐ-BTC ngày 3/7/2005 của Bộ Tài chính Về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2005. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 12 giờ 00 ngày 03/7/2005 và thay thế Quyết định số 17/2005/QĐ-BTC ngày 29/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 58/2005/QĐ-BTC ngày 17/8/2005 của Bộ Tài chính Về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2005. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 18 giờ 00 ngày 17/8/2005 và thay thế Quyết định số 39/2005/QĐ-BTC ngày 03/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 0747/2006/QĐ-BTM ngày 27/4/2006 của Bộ Thương mại Về việc giá bán xăng, dầu. Quyết định này có hiệu lực từ 20 giờ ngày 27/4/2006. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 41/2006/QĐ-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính Về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2006. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 16 giờ 00 ngày 9/8/2006 và thay thế Quyết định số 0747/2006/QĐ-BTM ngày 27/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 73 QĐ-BTC ngày 16/8/2007 của Bộ Tài chính Về việc giảm giá bán xăng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 13 giờ ngày 16/8/2007. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 95/2007/QĐ-BTC ngày 22/11/2007 của Bộ Tài chính Về giá bán xăng và các loại dầu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 11 giờ ngày 22/11/2007 và thay thế: Quyết định số 41/2006/QĐ-BTC ngày 9/8/2006 về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2006; công văn số 178/BTC-QLG ngày 4/01/2007 về thực hiện giá bán diesel theo chất lượng mới; Quyết định số 73/2007/QĐ-BTC ngày 16/8/2007 về việc giảm giá bán xăng của Bộ Tài chính. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 12/2008/QĐ-BTC ngày 25/2/2008 của Bộ Tài chính Về giá bán xăng và các loại dầu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 11 giờ ngày 25/02/2008 và thay thế Quyết định số 95/2007/QĐ-BTC ngày 22/11/2007 về giá bán xăng và các loại dầu của Bộ Tài chính. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 57/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính Về giá bán xăng và các loại dầu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 10 giờ ngày 21/7/2008 và thay thế Quyết định số QĐ 12/2008/QĐ-BTC ngày 25/2/2008 về giá bán xăng và các loại dầu của Bộ Tài chính. (kích vào đây để download)

- Quyết định số 68/2008/QĐ-BTC ngày 14/8/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh giảm giá bán xăng, dầu hỏa. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 10 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2008 và thay thế mức giá xăng, dầu hỏa tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá bán xăng và các loại dầu. (kích vào đây để download)
 

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Tham gia
12/7/08
Bài viết
1.538
Điểm tích cực
1.142
Điểm thành tích
113
Thông cáo báo chí giá xăng dầu từ năm 2008 (cập nhật) tới nay

Xin gửi tới các anh chị, thông cáo báo chí xăng dầu từ năm 2008 tới nay (cập nhật tiếp nội dung của thầy Nguyễn Thế Anh):

Năm 2008:
- QĐ số 78/2008/QĐ-BTC về việc giá bán xăng dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 16 tháng 09 năm 2008

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 24 giờ 00 ngày 01 tháng 12 năm 2008

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 10 tháng 12 năm 2008

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2008

Năm 2009:
- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 07 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 30 ngày 20 tháng 02 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 13 giờ 00 ngày 05 tháng 03 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 09 giờ 30 ngày 19 tháng 03 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 02 tháng 04 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 11 tháng 04 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 08 giờ 30 ngày 08 tháng 05 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 10 giờ 30 ngày 10 tháng 06 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 01 tháng 07 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 09 tháng 08 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 30 tháng 08 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 24 tháng 10 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2009

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2009

Năm 2010:
- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2010

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2010

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2010

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 19 giờ 00 ngày 03 tháng 03 năm 2010

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 21 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2010

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 22 giờ 00 ngày 08 tháng 06 năm 2010

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 19 giờ 00 ngày 09 tháng 08 năm 2010

Năm 2011:
- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 10 giờ 00 ngày 24 tháng 02 năm 2011

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 22 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2011

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 10 tháng 10 năm 2011

Năm 2012:
- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 07 tháng 03 năm 2012

- Điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước từ 20 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2012

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 22 giờ 00 ngày 09 tháng 05 năm 2012

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 23 tháng 05 năm 2012

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 14 giờ 00 ngày 07 tháng 06 năm 2012

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 21 tháng 06 năm 2012

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 19 giờ 00 ngày 02 tháng 07 năm 2012

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 22 giờ 00 ngày 20 tháng 07 năm 2012

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 14 giờ 00 ngày 01 tháng 08 năm 2012

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 17 giờ 00 ngày 13 tháng 08 năm 2012

-Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 30 ngày 28 tháng 08 năm 2012

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2012

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2012

Năm 2013:
- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2013

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2013

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 19 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2013

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2013

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 14 tháng 06 năm 2013

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2013

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 17 tháng 07 năm 2013

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2013

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2013

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2013

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 14 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2013

Năm 2014:
- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 27 tháng 01 năm 2014

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2014

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2014

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 19 tháng 03 năm 2014

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 24 giờ 00 ngày 31 tháng 03 năm 2014

- Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 11 tháng 04 năm 2014

Lưu ý:
I. Giá xăng dầu các tỉnh/thành phố qui định tại vùng 2 tăng thêm 2% so với giá công bố vùng 1:
- Từ ngày 01/01/2004 - 31/05/2004 giá xăng dầu vùng 2 theo QĐ số 1750/2003/QĐ-BTM.
- Từ ngày 01/06/2004 - 23/09/2008 giá xăng dầu vùng 2 theo QĐ số 674/2004/QĐ-BTM.

- Từ ngày 01/10/2009 - 07/03/2013 giá xăng dầu vùng 2 theo QĐ số 568/XD-QĐ-TGĐ.
- Từ ngày 07/03/2013 - đến nay giá xăng dầu vùng 2 theo QĐ số 83/PLX-QĐ-T6Đ
Giá xăng dầu vùng 2 = giá vùng 1 * 1.02 và làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống 0 hàng đơn vị. Ví dụ giá xăng A92 vùng 1: 21300 đồng, giá vùng 2: 21300*1.02 = 21726, giá công bố xăng A92 tại vùng 2: 21720 đồng.

II. Lệ phí xăng dầu:
- Từ 01/01/2000 - 09/01/2009 lệ phí xăng dầu theo Nghị định số 78/2000/NĐ-CP.
- Từ 09/01/2009 đến nay lệ phí xăng dầu theo Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg.

III. Quỹ bình ổn giá xăng dầu:
Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 234/2009/TT-BTC.

IV. Cách xác định giá nhiên liệu tính bù giá ca máy:
Giá xăng, dầu tính trong bảng giá ca máy là giá trước thuế và được tính theo công thức sau:

TH1: Đơn giá nhiên liệu (xăng, dầu) = ([Giá xăng, dầu công bố] - [lệ phí xăng, dầu] - [phí bình ổn giá xăng, dầu])/1.1 + [lệ phí xăng, dầu] + [phí bình ổn giá xăng, dầu] (*).
TH2: Đơn giá nhiên liệu (xăng, dầu) = [Giá xăng, dầu công bố]/1.1.
(*): chỉ áp dụng cách này nếu địa phương có ban hành văn bản hướng dẫn xác định giá xăng dầu.(Tham khảo các trang petrolimex.com.vn, quyettoan.vn)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top