Kho đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2019

ruby999

Thành viên nhiều triển vọng
Bình thường ai muốn thi tiếng Anh THPT Quốc gia đều muốn làm đề thi thử trước khi đi thi để làm quen với cách làm bài và xem mình được bao nhiêu điểm rồi. Nhưng mà đề thì lấy ở đâu đây? Sách luyện đề thì đa dạng ngoài nhà sách nhưng mà khi làm xong thường chỉ có đáp án để dò lại và tự chấm điểm. Vì đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 tới 50 câu lận, nên việc dò đáp án này cực kỳ tốn thời gian, chưa kể còn có thể dò nhầm nữa. Nhưng bực mình nhất là cho dù mình có biết đáp án đi nữa thì thường là sách cũng không giải thích cho được vì sao phải chọn đáp án đó, mà không hiểu cách chọn đáp án thì làm sao hiểu mà làm bài được. Mình thấy có một app đã giải quyết vấn đề lớn này đó là app Luyện thi Pro. Khi học trên app, mỗi câu trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 đều được dịch câu hỏi, dịch các lựa chọn A B C D, và quan trọng nhất là giải thích vì sao chọn đáp án đó.

Nhờ mấy phần dịch này mà mình hiểu được tại sao phải chọn A mà không chọn B. Cũng may vì nếu có mua tài liệu về rồi thì lúc làm xong chỉ biết được câu này đáp án nào chứ cũng mơ hồ không biết lý do vì sao.

Lấy thí dụ 1 câu trong phần ngữ pháp của đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia ở đây cho các bạn xem nhé: Do not ____ without consulting either me or one of the managers from the head office. -> Đừng bao giờ đầu tư mà không tham khảo ý kiến của tôi hoặc một trong những nhà quản lý từ trụ sở chính. A. invest never B. still invest C. ever invest D. already invest Giải thích: Trạng từ "never" không thể đi sau động từ mà nó bổ nghĩa nên chúng ta loại đáp án A. Ở 3 đáp án còn lại chúng ta dựa vào ngữ nghĩa để chọn đáp án đúng là đáp án C: Do not ever invest = never invest. "Ever" thường được dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn để nhấn mạnh câu nói.

Thêm váo đó trên ứng dụng Luyện thi Pro vừa có đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2019 cực kỳ sát với kiểu đề thi thật, vừa có đề từng phần riêng lẻ, để khi muốn luyện riêng phần nào trong đề thi tiếng Anh THPT cũng ok. Bạn có thể vào làm 1 đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia hoàn toàn miễn phí nhé.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top