Khối lượng phát sinh (<20%) trong HĐ có phải lập PLHĐ khi quyết toán?

khongyeuem198

Thành viên mới
Em mới được giao nhiệm vụ làm hồ sơ quyết toán công trình nên có một số câu hỏi cần sự chỉ giáo, mong mn giúp đỡ.Xin cảm ơn.

- Khi làm quyết toán (hợp đồng đơn giá cố định) thì phần khối lượng hoàn thành được nghiệm thu lớn hơn khối lượng hợp đồng ban đầu (phát sinh tăng trong hợp đồng, từ 1% đến <20%) thì có phải tách riêng phần khối lượng tăng này để đưa vào phụ lục HĐ không? và khối lượng này để ở PL03a hay PL04? TVGS bên em hướng dẫn là cứ khối lượng tăng (theo HĐ hay ngoài HĐ) ít hay nhiều đều là loại phát sinh ngoài HĐ và phải làm PLHĐ và đưa phần phát sinh này vào PL04 để làm thanh toán.

- Đối với HĐ trọn gói khi làm thanh quyết toán thì theo tỉ lệ phần trăm hoàn thành. Vậy trong PL03a chỉ có 1 dòng (tên công trình chẳng hạn) và tỉ lệ % thanh toán với đơn giá HĐ hay vẫn phải đưa nguyên các đầu việc đã ký trong HĐ vào? bác nào có mẫu thanh toán theo 03a HĐ trọn gói gửi em xin với ạ.

- Trong PL03a dòng [7.Lũy kế thanh toán]: là số tiền thanh toán hoàn thành + số tiền đã khấu trừ tạm ứng hay là số tiền thanh toán hoàn thành+số tiền tạm ứng trong HĐ?
 

daquy0801

Thành viên rất triển vọng
bạn nên đọc nghị định 37 quy định rất rõ về hợp đồng xây đựng ná. theo mình được biết mình chia sẽ 1 số kinh nghiệm sau
1 :(phát sinh tăng trong hợp đồng, từ 1% đến <20%) không đưa vào phụ lục hd, dùng phụ lục 04/2016 để thanh toán
2 :đưa tất cả các đầu việc đã ký trong HĐ vào pl 03a ,công việc nào làm thì điền khối lượng vào, chưa thì để trống
3 : 7=
Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (dòng số 3) cộng với thu hồi tạm ứng (dòng số 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (dòng số 6).
 

kieuthanhxuan

Quản trị viên
- 1. Theo NĐ37/2015 và TT07/2016/TT-BXD thì tình huống này không cần điều chỉnh Hợp đồng nên không cần làm PL bổ sung, cứ đưa vào PL 04 rồi thanh toán.
- 2. HĐ trọn gói nếu đúng thì phải làm theo ý kiến của bạn, cái này quy định tại điều 9 TT08/2016/TT-BTC rồi, tuy nhiên ở ta do lo ngại nếu không kiểm soát lỹ nhỡ nó thừa thì sẽ bị truy trách nhiệm nên CĐT vẫn yêu cầu diễn giải hết, và Nhà nước thấy nó chi tiết càng an toàn nên cũng không cấm.
- 3. Cách ghi dòng [7.Lũy kế thanh toán] được quy định cụ thể ở cuối TT08/2016/TT-BTC như sau:
Luỹ kế giá trị thanh toán: gồm 2 phần:
- Tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (dòng số 2) trừ thu hồi tạm ứng (dòng số 5) cộng phần tạm ứng (nếu có) của dòng số 6.
- Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (dòng số 3) cộng với thu hồi tạm ứng (dòng số 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (dòng số 6).
Tuy nhiên nếu theo hướng dẫn này thì PL03a vẫn thiếu. GXD đã bổ sung cho đầy đủ như trong file PL 03a mình gửi kèm đây, (chú ý là phần tạm ứng trong dòng 6 là phần CĐT tạm ứng tiếp cho nhà thầu trong điều kiện tạm ứng nhiều lần)
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top