Kiểm tra điện trở nối đất cho HT điện

khongai

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Chào ACE,

Điện trở nối đất cho HTĐ ( < 4 Ohm) trong công trình xây dựng cấp 1 có cần phải do tổ chức thứ 3 ( có chức năng) đo để đảm bảo hồ sơ đưa công trình vào sử dụng? và văn bản pháp luật nào quy định?
Xin cảm ơn.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top